hbv

05 inkoopoffertes

inkoopoffertes maken U kunt een inkoopofferte als conceptversie van de opdracht/verplichting gebruiken. Voordat u een inkoopofferte kunt maken, moet u een kaart voor de leverancier instellen. Een inkoopofferte maken Geef in het vak Zoeken de tekst Inkoopoffertes op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Kies op het tabblad Start in …

05 inkoopoffertes Lees verder »

06 inkoopraamcontracten

Inkoopraamcontracten maken In het systeem kunnen inkoopraamcotracten vastgelegd worden die later verwerkt kunnen worden tot opdrachten en/of veplichtingen dmv afroepen. Een inkoopraamcontract maken Voer in het vak Zoeken de tekst Inkoopraamcontracten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Kies op het tabblad Start in de groep Nieuw de optie Nieuw om een nieuw inkoopraamcontract …

06 inkoopraamcontracten Lees verder »

07 Opdrachten

Opdrachten maken en verwerken Een van de hoekstenen van HB Vastgoed is het werken met opdrachten. Deze opdrachten worden verstrekt aan leveranciers. Ze worden vastgelegd met als doel: Budgetbewaking en factuurcontrole. Om te voorkomen dat voor alle kosten vooraf een opdracht moet worden gemaakt, …

07 Opdrachten Lees verder »

08 Verplichtingen

Verplichtingen maken Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de module Opdrachten, kunnen verplichtingen ook handmatig worden aangemaakt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de verplichting maakt. Ook vanuit de Inkoopofferte en het Inkoopraamcontract kunnen verplichtingen worden aangemaakt. Een verplichting maken Voer in het tekstvak Zoeken Verplichtingen in …

08 Verplichtingen Lees verder »

09 Projectplanning

Opstellen projectplanning Het opstellen van een planning is een belangrijk onderdeel van een projectontwikkelingsproces. Door het opstellen van een planning worden niet alleen de diverse proces stappen in het project inzichtelijk gemaakt, maar kan ook op basis hiervan de doorlooptijd van een project bepaald …

09 Projectplanning Lees verder »

10 Projectprognose

Opstellen projectprognose Binnen HB Vastgoed wordt de mogelijkheid geboden om prognoses aan te maken voor projecten. Dit proces is binnen HB Vastgoed geheel geautomatiseerd, waardoor vanuit de aanwezige financiële gegevens direct een financiële prognose aangemaakt kan worden. Deze prognose dient alleen nog maar aangepast …

10 Projectprognose Lees verder »

11 NF rekeningen

NF rekeningen NF rekeningen (Niet Finaniële rekeningen) zijn grootboekrekeningen die opgenomen zijn in het rekeningschema waarop een niet financiële waarde kan worden vastgelegd zoals bijvoorbeeld “Bedrijfswaarde”. Instellen Eerst dient er een NF schema te worden aangemaakt. Zie schema’s instellen. Schakel in het schema de optie …

11 NF rekeningen Lees verder »

Centraal Rekeningschema

Centraal Rekeningschema Als u een nieuw rekeningschema wilt instellen of nieuwe rekeningen aan een bestaand rekeningschema wilt toevoegen, moet u elke rekening afzonderlijk instellen. Wanneer u een nieuw rekeningschema instelt, kunt u dit het beste doen in het venster Rekeningschema. Voor HB Vastgoed dient dit …

Centraal Rekeningschema Lees verder »

Boekingsgroepen

Instellen boekingsgroepen Met boekingsgroepen worden entiteiten zoals klanten, leveranciers, artikelen, resources en verkoop- en inkoopdocumenten aan grootboekrekeningen gekoppeld. Hiermee wordt tijd bespaard en worden fouten voorkomen als u transacties boekt. De transactiewaarden gaan naar de rekeningen die in de boekingsgroep zijn opgegeven voor die …

Boekingsgroepen Lees verder »

RC Boekingen

RC Boekingen Binnen een organisatie met meerdere bedrijven komt het vaak voor dat er een inkoopfactuur wordt ontvangen die betrekking heeft op meerdere bedrijven.Middels de RC verhouding (RC boeking) kan tijdens het boeken van de inkoopfactuur ook een boeking gemaakt worden in de RC …

RC Boekingen Lees verder »

Telebankieren

Telebankieren Op basis van zowel verkoop- als inkooptransacties kunt u met telebankieren betalingen en incasso’s genereren die u elektronisch met uw bank kunt uitwisselen. Hieronder vallen ook de export van betalings- en incassogegevens die naar de bank moeten worden doorgestuurd en de import van …

Telebankieren Lees verder »

Aanmaken nieuwe gebruiker

Aanmaken nieuwe gebruiker Hieronder worden de stappen beschreven om een nieuwe gebruiker aan te maken binnen Dynamics NAV. Criteria De gebruiker moet bekend zijn in de Active Directory. Gebruiker toegang geven tot Dynamics NAV Toevoegen van de gebruiker in Gebruikers. Koppel hiet ook de gebruikersgroep zodat …

Aanmaken nieuwe gebruiker Lees verder »

Aanmaken nieuw bedrijf

Aanmaken nieuw bedrijf Hieronder worden de stappen beschreven om een nieuw bedrijf aan te maken in HB Vastgoed Bij de implementatie is er een bedrijf 000 Instellingenadministratie aangemaakt waarin alle relevante instellen voor een bedrijf zijn gemaakt. Denk hierbij aan de inrichting van het …

Aanmaken nieuw bedrijf Lees verder »

Werken met datumformules

Werken met datumformules U kunt datums en tijden invoeren in alle velden die speciaal zijn toegewezen aan datums (datumvelden). Veel velden in Dynamics NAV gebruiken datumformules als invoer waarde zoals bijvoorbeeld de berekening van de vervaldatum in de betalingscondities. Basis datumformules zijn recht toe …

Werken met datumformules Lees verder »