Help HB Bouwtoelevering

02 HB Algemeen

HB Algemeen Microsoft Dynamics NAV bevat een rolgerichte interface die is ontworpen voor eenvoudige toegang tot de taken die door de verschillende zakelijke functies worden uitgevoerd.  Als u vertrouwd wilt raken met de zakelijke functies, is er ook een koppeling naar een reeks zakelijke …

02 HB Algemeen Lees verder »

03 Aanmaken nieuwe gebruiker

Aanmaken nieuwe gebruiker Hieronder worden de stappen beschreven om een nieuwe gebruiker aan te maken binnen Dynamics NAV. Criteria De gebruiker moet bekend zijn in de Active Directory. Gebruiker toegang geven tot Dynamics NAV Toevoegen van de gebruiker in Gebruikers. Koppel hiet ook de gebruikersgroep zodat …

03 Aanmaken nieuwe gebruiker Lees verder »

05 Werken met datumformules

Werken met datumformules U kunt datums en tijden invoeren in alle velden die speciaal zijn toegewezen aan datums (datumvelden). Veel velden in Dynamics NAV gebruiken datumformules als invoer waarde zoals bijvoorbeeld de berekening van de vervaldatum in de betalingscondities. Basis datumformules zijn recht toe …

05 Werken met datumformules Lees verder »

01 HB Bouwtoelevering Instellingen

HB Bouwtoelevering Instellingen Onderstaand vindt u een overzicht van de instellingen die gedaan moeten worden alvorens u aan de slag kun met HB Bouwtoelevering. Taken Voor Raadpleeg Organisatie instellingen Organisatie Laadplaatsen/Losplaatsen Laadplaats en Losplaats Toeslagen Toeslagen Transportmiddelen Transportmiddelen Prijsafspraken leverancier Prijsafspraken leverancier ©HB Software …

01 HB Bouwtoelevering Instellingen Lees verder »

03 Laad- en losplaatsen

Laad- en losplaatsen In deze vensters kunt u een overzicht samenstellen van de diverse laad- en losplaatsen. Deze worden gebruikt in de offertes, leveringsafspraken en dossiers. Eigen loswal Ook worden in deze vensters de eigen loswallen(depots) vastgelegd. Let er wel dat een vinkje staat …

03 Laad- en losplaatsen Lees verder »

04 Transportmiddelen

Transportmiddelen In dit venster kunt u een overzicht instellen van de transportmiddelen van uzelf of andere leveranciers s waar u vaak zaken mee doet. Indien gebruik wordt gemaakt van de gasolietoeslagen moeten bij alle schepen de velden Vrachttoeslag en Gasolietoeslag gevuld zijn i.v.m. de …

04 Transportmiddelen Lees verder »

01 HB Gasolietoeslagen

HB Gasolietoeslagen De prijs van gasolie is onderhevig aan prijsschommelingen, waardoor het een hele klus is om de juiste prijs voor de gasolietoeslag op een dossier te bepalen. De module HB Gasolietoeslagen stelt u in staat, om aan de hand van prijsbepalingen van bijvoorbeeld …

01 HB Gasolietoeslagen Lees verder »

02 Gasolie-instellingen

Gasolie-instellingen Voordat er gewerkt kan worden met HB Gasolietoeslagen dienen er een aantal instellingen gerealiseerd te worden. Onderstaand wordt per onderdeel aangegeven hoe en waar dit dient te gebeuren. Inrichting Gasolie categorieën Open in het menu Afdelingen/Gasolietoeslagen/Instellingen de gasolie categorieën. In dit venster kunnen de …

02 Gasolie-instellingen Lees verder »

01 HB Werken en marketing

HB Werken en marketing De module HB Werken en marketing maakt het mogelijk om, via projecten, offertes aan te maken. Van deze offertes kunnen automatisch leveringsafspraken worden gemaakt Taken Voor Raadpleeg Werk maken. Werken Werk offertes. Werk offertes ©HB Software B.V. Inhoud Add a …

01 HB Werken en marketing Lees verder »

02 Werken

Werken Bij het starten van een offerte kan er eventueel eerst een werk worden aangemaakt. Werking Aanmaken Werk Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw. Op het tabblad algemeen worden alle algemene gegevens over het werk ingevoerd. Vul minimaal de velden Naam, Locatie en vul zoveel …

02 Werken Lees verder »

03 Werk offerte

Werk offerte Bij het starten van een offerte kan er eventueel eerst een werk worden aangemaakt. Als hier gebruik van wordt gemaakt zullen de offerstes conform het werk worden aangemaakt. Werking Handmatig aanmaken offerte Kies in het lint Nieuw om een nieuwe offerte aan …

03 Werk offerte Lees verder »

02 Organisatie instellingen

Organisatie instellingen De organisatie instellingen zijn bedoeld om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en om de verschillende implementatiemogelijkheden van de software af te stemmen op de gekozen werkwijze.  Onderstaand een overzicht van de velden binnen de organisatie instellingen: Velden Veld Master bedrijf: Dit veld geeft …

02 Organisatie instellingen Lees verder »

07 Automatische kostprijsboeking

Automatische kostprijsboeking Binnen HB Bouwtoelevering wordt de mogelijkheid geboden om bij de facturering van de dossiers tevens de kostprijs te boeken. De te verwachten kosten worden dan naar de KP rekening geboekt met als tegenrekening “Nog te ontvangen inkoopfacturen. Instellingen In de organisatie-instellingen dient aangegeven te …

07 Automatische kostprijsboeking Lees verder »

09 Vrachtafrekening

Vrachtafrekening Vrachtafrekeningen kunnen worden gemaakt voor eigen schepen en schepen derden. Criteria Het voorstel vrachtafrekening wordt aangemaakt voor dossiers die aan onderstaande voorwaarden voldoen: 1. Vrachtgegevens zijn ingevuld (vrachthoeveelheid, artikel, laad- en losplaats, vrachtprijs). 2. Voor het betreffende schip moeten afrekeningen gemaakt worden. 3. …

09 Vrachtafrekening Lees verder »

05 Prijsafspraken leverancier

Prijsafspraken leverancier Open de leverancierkaart en Kies in het lint op het tabblad Navigeren in de groep Inkoop de optie Prijzen. Hier kunt u voor verschiillende artikelen in combinatie met Documenttype, laadplaats, losplaats verschillende prijzen invoeren Werking Bij het maken van een Werk-calculatie, Offerte-calculatie, Leveringsafspraak-calculatie zal gebruik worden gemaakt …

05 Prijsafspraken leverancier Lees verder »