HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

HB Dossiers

07 Automatische kostprijsboeking

Automatische kostprijsboeking Binnen HB Bouwtoelevering wordt de mogelijkheid geboden om bij de facturering van de dossiers tevens de kostprijs te boeken. De te verwachten kosten worden dan naar de KP rekening geboekt met als tegenrekening “Nog te ontvangen inkoopfacturen. Instellingen In de organisatie-instellingen dient aangegeven te …

07 Automatische kostprijsboeking Lees verder »

09 Vrachtafrekening

Vrachtafrekening Vrachtafrekeningen kunnen worden gemaakt voor eigen schepen en schepen derden. Criteria Het voorstel vrachtafrekening wordt aangemaakt voor dossiers die aan onderstaande voorwaarden voldoen: 1. Vrachtgegevens zijn ingevuld (vrachthoeveelheid, artikel, laad- en losplaats, vrachtprijs). 2. Voor het betreffende schip moeten afrekeningen gemaakt worden. 3. …

09 Vrachtafrekening Lees verder »

01 HB Dossiers

HB Dossiers Binnen HB Bouwtoelevering worden in- en verkoop transacties vastgelegd met zogeheten dossiers. Er zijn verschillende types dossiers waardoor het mogelijk is om per dossier de juiste boekingen te verkrijgen. In een dossier is het dus mogelijk om zowel de verkoop als inkoop …

01 HB Dossiers Lees verder »

02 Toeslagen

Toeslagen Het dossier is de hoeksteen van de verkoop en inkoop beheerfunctionaliteit. Voor de verschillende soorten transacties zijn er verschillende toeslagtypes aanwezig waarbij de productboekingsgroep van het artikel of apart productboekingsgroep van de toeslag kan worden vastgelegd. Bij het boeken van de transactie zal het …

02 Toeslagen Lees verder »

03 Leveringsafspraken

Leveringsafspraken Voor het vastleggen van contracten (klantafspraken) een leveringsafspraak ingevoerd worden. Deze kunnen ook automatisch van een offerte worden gegenereerd. Per leveringsafspraakregel kunnen meerdere calculaties worden gekoppeld. Leveringsafspraak Status Iedere leveringsafspraak heeft een status met een bepaalde functionaliteit; Open : De leveringsafspraak kan bewerkt worden. …

03 Leveringsafspraken Lees verder »

04 Dossiers

Dossiers Het dossier is de hoeksteen van de verkoop en inkoop beheerfunctionaliteit. Voor de verschillende soorten transacties zijn er verschillende dossiertypes aanwezig. Toeslagregels zoals vrachtkosten zullen veelal automatisch worden toegevoegd, afhankelijk van de instellingen op het schip (velden voor de toeslag moeten gevuld zijn) …

04 Dossiers Lees verder »

05 Planning logistiek

Planning logistiek In het scherm Planning logistiek worden alle leveringen getoond waarvoor transport gepland moet worden. Werking Klik in het lint op Actualiseren planning om alle nieuwe afroepen aan het overzicht toe te voegen. Om een transport te plannen dient u de juiste regel te selecteren …

05 Planning logistiek Lees verder »

Instellingen winwerktuig planning

Instellingen winwerktuig planning Onderstaande de documentatie voor het instellen van de winwerktuigplanning Winwerktuig planning instellingen Interval in minuten: Dit geeft de tijdsinterval aan in de winwerktuig planning Starttijd: Begintijd interval Eindtijd: Eindtijd interval Aantal dagen in verwerking: Geeft aan hoeveel dagen geprobeerd wordt de laadbon te koppelen. Paden …

Instellingen winwerktuig planning Lees verder »

06 Planning winwerktuig

Planning winwerktuig Aan de hand van de planning logistiek kan de winwerktuigplanning worden bijgewerkt met als doel dat de medewerkers op het winwerktuig zelf de ingeladen hoeveelheden kunnen bijwerken. Zij kunnen gebruik maken van een RDP of van de Webclient. De medewerkers van het …

06 Planning winwerktuig Lees verder »