HB Vastgoed | Help

HB Software

HBV Kopersadministratie

01 Kopersadministratie overzicht

Kopersadministratie Het gebied kopersadministratie ondersteunt de algemene taken voor het aanmaken en verkopen van bouwnummers. De volgende tabel bevat een taakoverzicht met koppelingen naar de onderwerpen waarin de verschillende taken worden beschreven. De taken worden beschreven in de volgorde waarin deze taken meestal worden …

01 Kopersadministratie overzicht Lees verder »

03 Registratie belangstellende

Registratie belangstellende In dit venster kunt belangstellenden registreren die belangstelling hebben voor een bepaald project/bouwnummer. De belangstellende kan in een later stadium worden overgezet naar de klanten/kopers. Registratie belangstellende KA Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Belangstellende in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. De lijst met …

03 Registratie belangstellende Lees verder »

04 Registratie verkoop bouwnummer

Registratie verkoop bouwnummer Wanneer een belangstellende koper wordt, moet worden aangegeven welk bouwnummer deze persoon koopt. Navigeer naar de juiste bouwnummerkaart  waar de verkoop geregistreerd kan worden.. Registratie Verkoop bouwnummer KA Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in …

04 Registratie verkoop bouwnummer Lees verder »

05 Registratie Meer-/minderwerk

Registratie Meer-/minderwerk Indien er koperopties zijn in de vorm van meer-/minderwerk kan dit op het bouwnummer geregistreed worden. Registratie Meer-/minderwerk KA Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open …

05 Registratie Meer-/minderwerk Lees verder »

06 Registratie Transport

Registratie Transport Nadat de overeenkomst is ingevoerd zal de koper langs de notaris moeten om de akte te laten passeren. De transportdatum dient geregistreerd te worden op het bouwnummer. Registratie transport KA Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer …

06 Registratie Transport Lees verder »

07 Gereedmelden termijnen

Gereedmelden termijnen Om te kunnen factureren dienen eerst de termijnen gereegemeld te worden. Dit kunnen we op onderstaande wijzen doen: Gereedmelden koperstermijnen Een enkele termijn gereedmelden. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en …

07 Gereedmelden termijnen Lees verder »

08 Factureren termijnen

Factureren termijnen Nadat de termijnen gereedgemeld zijn, kunnen deze worden gefactureerd. Fatureren van één bouwnummer Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en kies de gerelateerde koppeling. Open het gewenste projectnummer. Open vauit de regels het gewenste bouwnummer. Selecteer op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Facturen …

08 Factureren termijnen Lees verder »

11 Handmatige termijnregels

Handmatige termijnregels Over het algemeen zullen de termijnregels automatisch aangemaakt worden. Het kan echter noodzakelijk zijn om aanvullende bedragen te factureren zoals bijvoorbeeld kortingen op rente en dergelijke. Eventueel kan ook het gehele termijnschema handmatig worden opgezet. Aanvullende termijnregels KA Voer in het tekstvak Zoeken de …

11 Handmatige termijnregels Lees verder »

12 Registratie meldingen

Registratie meldingen Niet alle klanten zijn tevreden en kunnen derhalve meldingen hebben. HB Vastgoed biedt de mogelijkheid om deze “Meldingen” vast te leggen in de meldingenmodule en de voorgang te bewaken. Er kan een document geprint worden, en worden overhandigd aan degene die belast …

12 Registratie meldingen Lees verder »