HB Vastgoed | Help

HB Software

HBV Projecten Financiëel

Projectboekingsgroepen instellen

Projectboekingsgroepen instellen Als u de functies in de module Projecten gebruikt, moet u koppelingen maken naar de grootboekrekeningen. De koppelingen worden gemaakt door een of meer Projectboekingsgroepen in te stellen. U kunt voor iedere boekingsgroep dezelfde grootboekrekeningnummers gebruiken, of steeds andere rekeningnummers hanteren. Voordat …

Projectboekingsgroepen instellen Lees verder »

Instellen winstneming

Instellen winstneming Om een voorstel Rente te kunnen maken en te boeken dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden. Winstneming instellen per project/objectsoort Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. De optie “Winstneming boeken” dient per fase ingesteld te worden. …

Instellen winstneming Lees verder »

01 Overzicht Projecten Financieel

Projecten Financieel Het gebied Projecten Financieel ondersteunt de financiéle taken voor projectbeheer, zoals zoals dekkingen, rente en winstnemingen. Tevens wordt stilgestaan bij het splitsen en overhevelen van projecten en het definitief afsluiten van een project. Taken De volgende tabel bevat een taakoverzicht met koppelingen …

01 Overzicht Projecten Financieel Lees verder »

03 Correctieboeking maken

Correctieboeking maken en boeken Met behulp van het memoriaal is het mogelijk om handmatige boekingen in het systeem vast te leggen almede correctie boekingen uit te voeren. Er kunnen boekingen van het ene project worden overgeboekt naar het andere project. Let er dan wel …

03 Correctieboeking maken Lees verder »

04 Voorstel voorziening

Voorstel voorziening maken en boeken De boeking van de voorzieningen gebeurt op basis van een voorstel waarin de te boeken voorziening eerst wordt berekend. Indien het voorstel akkoord bevonden wordt, kan het geboekt worden. Criteria Voorzieningen kunnen worden geboekt als aan volgende criteria is …

04 Voorstel voorziening Lees verder »

05 Vrijval voorziening

Vrijval voorziening boeken De vrijval van de voorzieningen gebeurt per project vanaf de projectkerngegevenskaart. Met de functie Acties, Functies, Vrijval voorziening” kan deze boeking worden uitgevoerd. Het project mag niet afgesloten zijn en mag zich niet meer bevinden in een fase waarin het kenmerk …

05 Vrijval voorziening Lees verder »

06 Voorstel dekking AK

Voorstel dekking AK De boeking van de dekking AK gebeurt op basis van een voorstel waarin de te boeken dekking AK eerst wordt berekend. Indien het voorstel akkoord bevonden wordt, kan het geboekt worden. Criteria Dekking AK wordt geboekt als aan volgende criteria is …

06 Voorstel dekking AK Lees verder »

07 Voorstel dekking toezicht

Voorstel dekking toezicht De boeking van de voorzieningen gebeurt op basis van een voorstel waarin de te boeken dekking eerst wordt berekend. Indien het voorstel akkoord bevonden wordt, kan het geboekt worden. Berekening van het bedrag: Bouwstand * Aantal eenheden of Aantal * Bedrag …

07 Voorstel dekking toezicht Lees verder »

08 Voorstel renteberekening

Voorstel renteberekening Bij het boeken van inkoopfacturen, banken en memoriaal wordt er door het systeem een rentedatum bijgehouden. Middels deze rentedatum kunnen er rente journaalposten gemaakt worden. Criteria Rente wordt geboekt als aan volgende criteria is voldaan: Op de grootboekrekeningkaart dient het veld “Rente berekenen” …

08 Voorstel renteberekening Lees verder »

09 Voorstel Winstneming

Voorstel Winstneming Met behulp van deze functie kan een voorstel winstneming worden gemaakt. Dit voorstel kan eventueel worden aangepast en worden verwerkt.  Deze methode wordt gebruikt indien er geen gebruik wordt gemaakt van een aparte grootboekrekening winstopslag. Criteria Een voorstel winstneming kan gemaakt worden …

09 Voorstel Winstneming Lees verder »

10 Project splitsen

Een Project splitsen Op een gegeven moment zou het noodzakelijk kunnen zijn een project te splitsen in meerdere (deel)projecten. Om dit mogelijk te maken is deze functionaliteit in HB Vastgoed opgenomen, waarbij niet alleen de huidige fase zal worden opgesplitst maar alle projectmutaties, zodat …

10 Project splitsen Lees verder »

11 Project overhevelen

Een Project overhevelen Op een gegeven moment zou het noodzakelijk kunnen zijn een project over te hevelen naar een andere organisatie omdat er een samenwerking met een partner is aangegaan en hiervoor een bijvoorbeeld nieuwe BV wordt opgericht. Om dit mogelijk te maken is …

11 Project overhevelen Lees verder »

12 Overboeken in nacalculatie

Een Project overboeken in nacalculatie Met de functie “Overboeken nacalculatie” kan een project in nacalculatie gezet worden, waarbij het saldo in rubriek 3 van het desbetreffende project overgeboekt wordt naar rubriek 1, zodat het project uit het onderhanden werk wordt gehaald. Een project overboeken …

12 Overboeken in nacalculatie Lees verder »

13 Afsluiten project

Een Project definitief afsluiten Met de functie “Overboeken nacalculatie” kan een project in nacalculatie gezet worden, waarbij het saldo in rubriek 3 van het desbetreffende project overgeboekt wordt naar rubriek 1, zodat het project uit het onderhanden werk wordt gehaald. Een project definitief afsluiten …

13 Afsluiten project Lees verder »

14 Transactieregister

Transactieregister Het Vastgoed Transactieregister is een software applicatie waarmee u integriteitcodes en richtlijnen op een praktische manier kunt toepassen in uw organisatie. Door registratie, toetsing en analyse van gegevens over objecten en partijen verzamelt u achtergrondinformatie die u helpt om uw positie bij vastgoedtransacties …

14 Transactieregister Lees verder »