HB Vastgoed | Help

HB Software

HBV Projecten

00 Projecten

Projecten Het gebied Projecten ondersteunt de algemene taken voor projectbeheer, zoals het configureren van een project en het plannen , alsmede het verstrekken van de informatie die nodig is voor het beheren van budgetten en het bijhouden van de voortgang. De functie Projecten biedt …

00 Projecten Lees verder »

02 Projecten beheren

Nieuw project aanmaken Voordat we kunnen werken met een project, zullen we eerst het project moeten aanmaken. Een project wordt altijd aangemaakt in de organisatie waar het project thuishoort. In het venster Projecten kan een nieuw project worden aanmaakt. Een nieuw project aanmaken Open het …

02 Projecten beheren Lees verder »

03 Hoofdprojecten

Hoofdprojecten beheren Dynamics Vastgoed biedt de mogelijkheid om hoofdprojecten aan te maken en deelprojecten hieraan te koppelen. Op het hoofdproject kunnen verdeelsleutels worden ingesteld, zodat bij het splitsen van een hoofdproject naar deelprojecten, alle posten via deze verdeelsleutels zullen worden verdeeld. Tevens kunnen bij …

03 Hoofdprojecten Lees verder »

05 inkoopoffertes

inkoopoffertes maken U kunt een inkoopofferte als conceptversie van de opdracht/verplichting gebruiken. Voordat u een inkoopofferte kunt maken, moet u een kaart voor de leverancier instellen. Een inkoopofferte maken Geef in het vak Zoeken de tekst Inkoopoffertes op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Kies op het tabblad Start in …

05 inkoopoffertes Lees verder »

06 inkoopraamcontracten

Inkoopraamcontracten maken In het systeem kunnen inkoopraamcotracten vastgelegd worden die later verwerkt kunnen worden tot opdrachten en/of veplichtingen dmv afroepen. Een inkoopraamcontract maken Voer in het vak Zoeken de tekst Inkoopraamcontracten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Kies op het tabblad Start in de groep Nieuw de optie Nieuw om een nieuw inkoopraamcontract …

06 inkoopraamcontracten Lees verder »

07 Opdrachten

Opdrachten maken en verwerken Een van de hoekstenen van HB Vastgoed is het werken met opdrachten. Deze opdrachten worden verstrekt aan leveranciers. Ze worden vastgelegd met als doel: Budgetbewaking en factuurcontrole. Om te voorkomen dat voor alle kosten vooraf een opdracht moet worden gemaakt, …

07 Opdrachten Lees verder »

08 Verplichtingen

Verplichtingen maken Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de module Opdrachten, kunnen verplichtingen ook handmatig worden aangemaakt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de verplichting maakt. Ook vanuit de Inkoopofferte en het Inkoopraamcontract kunnen verplichtingen worden aangemaakt. Een verplichting maken Voer in het tekstvak Zoeken Verplichtingen in …

08 Verplichtingen Lees verder »

09 Projectplanning

Opstellen projectplanning Het opstellen van een planning is een belangrijk onderdeel van een projectontwikkelingsproces. Door het opstellen van een planning worden niet alleen de diverse proces stappen in het project inzichtelijk gemaakt, maar kan ook op basis hiervan de doorlooptijd van een project bepaald …

09 Projectplanning Lees verder »

10 Projectprognose

Opstellen projectprognose Binnen HB Vastgoed wordt de mogelijkheid geboden om prognoses aan te maken voor projecten. Dit proces is binnen HB Vastgoed geheel geautomatiseerd, waardoor vanuit de aanwezige financiële gegevens direct een financiële prognose aangemaakt kan worden. Deze prognose dient alleen nog maar aangepast …

10 Projectprognose Lees verder »

11 NF rekeningen

NF rekeningen NF rekeningen (Niet Finaniële rekeningen) zijn grootboekrekeningen die opgenomen zijn in het rekeningschema waarop een niet financiële waarde kan worden vastgelegd zoals bijvoorbeeld “Bedrijfswaarde”. Instellen Eerst dient er een NF schema te worden aangemaakt. Zie schema’s instellen. Schakel in het schema de optie …

11 NF rekeningen Lees verder »