HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Kopiëren van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen

Indien u meerdere bedrijven in de database heeft kan het wenselijk zijn om de stamgegevens van de klanten, leveranciers en grootboekrekeningen in alle bedrijven gelijk te houden.
Om dit te kunnen realiseren kan er een zogeheten "Masterbedrijf" aangemaakt worden waarin de algemene stamgegevens worden onderhouden en naar de onderliggende bedrijven kunnen worden gekopieerd.

Organisatie instellingen

In dit venster dient u aan te geven of de organisatie een Masterbedrijf is.

Kopieren stamgegevens

Vanaf het "Klantoverzicht", "Leverancieroverzicht" en het "Rekeningschema" kunnen de gegevens gekopieerd worden.  Selecteer de gewenste regel en klik in het Lint op het tabblad HomeVerwerken en klik op de optie Kopieer. Selecteer vervolgens de bedrijven waar de gegevens naartoe gekopieerd moeten worden.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents