HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Aanmaken nieuwe gebruiker

Hieronder worden de stappen beschreven om een nieuwe gebruiker aan te maken binnen Dynamics NAV.

Criteria

De gebruiker moet bekend zijn in de Active Directory.

Gebruiker toegang geven tot Dynamics NAV

  1. Toevoegen van de gebruiker in Gebruikers. Koppel hiet ook de gebruikersgroep zodat de machtigingen van de groep ook worden toegekend aan de gebruiker.
  2. Toevoegen van de gebruiker in Pers. gebruikersinstellingen. Koppel hier het Profiel ID.
  3. Toevoegen van de gebruiker bij Werknemers.
  4. Toevoegen van de gebruiker bij Resources indien er gebruik wordt gemaakt van de urenregistratie. Tevens dienen er dan ook urenstaten voor de nieuwe gebruiker aangemaakt te worden.
  5. Toevoegen van de gebruiker bij de  Gebruikersinstellingen.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents