HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

CCM inrichten

Voor een juiste werking van CCM dienen een aantal instellingen gemaakt te worden. Hieronder volgt een opsomming van deze instellingen.

CCM instellingen

In dit venster kunt u de nummerreeksen opgeven die worden gebruikt voor de klachten en de belacties.

Criteria

Op basis van een aantal instellingen kan hier worden bepaald wanneer een CCM actie moet worden gegenereerd voor een klant. Dit kan op basis van het aantal dagen na vervaldatum, een factuursaldo vanaf een bepaald bedrag, een totaal bedrag boven een bepaald niveau, een totaalbedrag onder een bepaald niveau en op basis van het aantal verzonden aanmaningen.
Het is ook mogelijk om combinaties van verschillende criteria te gebruiken.

Vervolgcodes

Met ‘CCM Vervolgcodes’ kan worden aangegeven welke afspraken er met de klant gemaakt zijn en over hoeveel dagen deze actie opvolging behoeft. In het veld ‘Dagen voor opvolging’ kunt
u een datumformule opgeven waarmee wordt bepaald hoe de vervaldatum voor de actie wordt berekend.

Klantkaart

• Om CCM acties te kunnen genereren is het van belang dat er een bewakingsprofiel aan klanten wordt toegewezen. Op de klantkaart, op het tabblad HB Bouwtoelevering, dient het veld Bewakingsprofiel op de juiste waarde te worden ingesteld.
• Daarnaast is het mogelijk om per klant een CCM Verantwoordelijke in te stellen. Hiermee wordt bedoeld de medewerker die verantwoordelijk is voor deze klant.
• Op de klantkaart kan de primaire contactpersoon voor de debiteurenadministratie worden vastgelegd. Selecteer in het veld Nr. primair contact het juiste nummer en het veld Contact wordt gevuld met de naam van deze contactpersoon.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents