HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

CCM Klantoverzicht

Om een actueel overzicht te verkrijgen dient, nadat de verwerking van de bankmutaties hebben plaatsgevonden, eerst de functie CCM Bijwerken uitgevoerd te worden (HB Credit Control Management/Periodieke activiteiten).
Hiermee worden de CCM gegevens bijgewerkt met de stand van vandaag.

Klantoverzicht

Het venster CCM Klantoverzicht toont een overzicht van alle klanten waarvoor vandaag acties moeten worden uitgevoerd. Dit scherm vormt de basis voor de start van de uit te voeren acties. Het scherm wordt gesorteerd op Bewakingsprofiel, Saldo CCM en oudste dagen vervallen.
Vanuit het CCM Klantoverzicht kan met de functieknop Kaart weergeven de detailgegevens van de betreffende klant worden weergegeven. In dit scherm worden alle relevante klantgegevens en de openstaande posten van de betreffende klant getoond, inclusief het aantal vervallen dagen. Vanuit dit scherm worden ook de belacties en eventuele klachten vastgelegd.

Belactie Vastleggen

Indien u met deze klant heeft gebeld, kunt u de bel-actie vastleggen door eerst de regels te selecteren in de CCM Kaart waarvoor u gebeld heeft en dan op de functieknop RegelMaak bel-actie te klikken. Het volgende scherm wordt dan getoond.
• Vul in het veld Code vervolgactie in wat u met de klant heeft afgesproken.
• Het veld Actie datum wordt automatisch gevuld met de dag van vandaag.
• Het veld Vervolg datum wordt automatisch gevuld door bij de actiedatum het aantal dagen op te tellen wat staat ingevuld bij de instellingen voor deze actie.
• Selecteer in het veld Contactpersoon de persoon met wie u gesproken heeft. Indien de contactpersoon nog niet bestaat, klik dan op ‘Nieuw’ om deze aan te maken.
• Geef in het veld Omschrijving een beknopte beschrijving van uw gesprek.
• Klik op OK ter bevestiging.

De CCM kaart van de klant is op dit moment bijgewerkt. Per openstaande post wordt het ID-nr. van de belactie gekoppeld en aangegeven wanneer en wat de volgende actie moet zijn.
• Indien de bel-actie aan de verkeerde post is gekoppeld, kunt u met de functieknop Regel, Bel-actie ontkoppelen deze koppeling ongedaan maken.
• Indien blijkt dat de bel-acties aan meer openstaande posten moeten worden gekoppeld, dan dat u in eerste instantie had aangegeven, kunt u door het selecteren van de juiste regels en het activeren van de functieknop ‘Bel-actie’ een gecorrigeerde koppeling maken.
• Indien alle regels behandeld zijn kan het venster worden gesloten. De klant verdwijnt dan ook uit het CCM Klantoverzicht en wordt pas weer op de actiedatum getoond.
Op  deze wijze worden alleen de nog uit te voeren acties getoond.

Vervolg procedure

Iedere keer dat de periodieke activiteit Bijwerken CCM wordt uitgevoerd, wordt opnieuw bepaald voor welke klanten er bel-acties moeten worden gemaakt. Ingeval bij een vorige gelegenheid al een bel-actie voor een factuur is aangemaakt, en deze staat nog steeds open, zal deze nu opnieuw worden getoond met het aangemaakte ‘ID-nr. bel-actie.
De ‘Vervolg datum’ geeft aan dat er wederom actie ondernomen moet worden. Het is nu de bedoeling dat deze klant opnieuw gebeld wordt en dat de nieuwe afspraak wordt vastgelegd in het scherm van de bel-actie. Op deze wijze zal er per bel-actie een historie worden opgebouwd, zodat in één oogopslag kan worden gezien welke afspraken er met deze klant gemaakt zijn. Door een nieuwe ‘Code vervolgactie’ in te vullen, zal ook de ‘Vervolgdatum’ worden aangepast.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents