HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Automatische kostprijsboeking

Binnen HB Bouwtoelevering wordt de mogelijkheid geboden om bij de facturering van de dossiers tevens de kostprijs te boeken. De te verwachten kosten worden dan naar de KP rekening geboekt met als tegenrekening "Nog te ontvangen inkoopfacturen.

Instellingen

In de organisatie-instellingen dient aangegeven te worden datt automatische kostprijsboeking geactiveerd is en dient ook de tusserrekening (nog te ontvangen inkoopfacturen) te worden geselecteerd.

Werking

Op het moment dat er een verkoopfactuur van een dossier wordt gemaakt, worden van de toeslagregels van het type "Inkoop goederen", "Inkoop diensten", "Vrachtafrekening toeslag" en "Winwerktuig toeslag" een kostprijsboeking gemaakt met als tegenrekening de ingestelde tussenrekening. In de toeslagregels op het dossier wordt na de boeking een vinkje "Kostprijs geboekt" gezet.

Bij het inboeken van een inkoopfactuur kunnen de inkoopregels worden opgehaald. Alle toeslagregels die afgevinkt zijn als "kostprijs geboekt" kunnen worden geselecteerd en worden in de inkoopregels opgenomen.
De grootboekrekening in de inkoopfactuurregel zal vervangen worden door de ingestelde tussenrekening zodat het daar afgeboekt wordt.

Bij het maken van de vrachtafrekeningen zal gekeken worden of het vinkje "Kostprijs geboekt" aan staat en ook dan zal de oorspronkelijke rekening vervangen worden door de tussenrekening.

Indien het dossier een "INKOOP" dossier betreft, en de goederen ontvangst wordt gebvoekt, zullen ook de toeslagregels geboekt worden op de tussenrekening. Boeking Voorraad   aan tussenrekening.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents