HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Planning logistiek

In het scherm Planning logistiek worden alle leveringen getoond waarvoor transport gepland moet worden.

Werking

Klik in het lint op Actualiseren planning om alle nieuwe afroepen aan het overzicht toe te voegen. Om een transport te plannen dient u de juiste regel te selecteren en in het lint
te klikken op Bewerken.
In het nu geopende scherm kunnen de planninggegevens worden aangevuld.

De volgende gegevens nog worden gewijzigd of aangevuld:
- Transport per: Selecteer hier het juiste transportmiddel.
- Laadplaats, mag hier worden gewijzigd.
- Losplaats, mag hier worden gewijzigd.
- Naam schipper, wordt getoond na selectie van schip, veld is wijzigbaar.
- Telefoon schipper, wordt getoond na selectie van schip, veld is wijzigbaar.
- Bijzonderheden, hier kunnen opmerkingen geplaatst worden, bijv. t.b.v. aanvullend transport.
- Gegevens verzendadres, mogen hier worden gewijzigd.
- Route, wordt bepaald a.d.h.v. de laadplaats, mag hier worden gewijzigd.
- Planner, wordt bepaald a.d.h.v. de route en instellingen eigen loswal.

Deze gegevens kunen worden verwerkt in het dossier door in het lint te klikken op Dossier(s) bijwerken.
Indien een planningsregel is uitgevoerd moet het veld "Aantal gelost" gevuld worden met dewerkelijk geloste hoeveelheid.
Klik vervolgens in het lint op Dossier(s) bijwerken. De regel zal nu uit de planning verdwijnen en het dossier is bijgewerkt.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents