HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Planning winwerktuig

Aan de hand van de planning logistiek kan de winwerktuigplanning worden bijgewerkt met als doel dat de medewerkers op het winwerktuig zelf de ingeladen hoeveelheden kunnen bijwerken.
Zij kunnen gebruik maken van een RDP of van de Webclient. De medewerkers van het winwerktuig kunnen per dag de planning bekijken en bijwerken. Zij kunnen zien welk schip, op welke tijd,
welk product en welke hoeveelheid gehaald wordt. Vanaf de werkbonlijst wordt dan de planning logistiek bijgewerkt. Tevens dient er in de Werkbonlijst een bonnummer ingevoerd te worden welke gekoppeld wordt met het dossier.

Werking

Op het moment dat er in de planning logistiek een Winwerktuig is opgenomen kan de werkbon voor het desbetreffende winwerktuig worden bijgewerkt door in het lint van de planning logistiek te klikken op “Winwerktuig werkbon bijwerken".
De werkbonlijst wordt bijgewerkt en de medewerker op het winwerktuig kan na afhandeling de geladen hoeveelheid en afleverbon bijwerken in de winwerktuigplanning. In de module Winwerktuig planning worden de laadtijden van de te laden schepen ingepland. De winwerktuigplanning is dus leidend voor de laadtijd.

De medewerker op de planning logistiek kan vervolgens de regels welke volledig zijn afgehandeld verwerken in de planning logistiek door in de werkbonlijst in het lint te klikken Op “Bijwerken planning logistiek".
Ook kunnen handmatig regels worden toegevoegd in de winwerktuigplanning. Bij verwerking kunnen hiervan automatisch dossier aangemaakt worden.

Functie: koppel laadbon document:
De laadbonnen worden als pdf (“laadbonnummer”.PDF)op een bepaalde locatie opgeslagen. Door te klikken op “Koppel laadbon document” wordt
automatisch de pdf toegevoegd in de koppelingen op het desbetreffende dossier

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents