HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Toeslagen

Het dossier is de hoeksteen van de verkoop en inkoop beheerfunctionaliteit. Voor de verschillende soorten transacties zijn er verschillende toeslagtypes aanwezig waarbij de productboekingsgroep van het artikel of apart productboekingsgroep van de toeslag kan worden vastgelegd. Bij het boeken van de transactie zal het systeem kijken naar welke grootboekrekening de transactie moet worden geboekt (artikel/dienst).

Tevens kan in de toeslag aangegeven worden of deze automatisch bij het aanmaken van een dossier moet worden toegevoegd.

Soorten toeslagen

Opbrengst toeslag

Deze toeslag wordt gefactureerd aan de klant. Via deze toeslag worden extra kosten, buiten de kosten voor het artikel, doorberekend.

Goederen inkoop

Wordt gebruikt in het dossier om de verwachte inkoop van het artikel vast te leggen. Deze toeslagen worden gebruikt wanneer men hiervoor een inkoopfactuur verwacht te ontvangen.

Diensten inkoop

Wordt gebruikt in het dossier om de verwachte inkoop van diensten en/of kosten vast te leggen. Deze toeslagen worden gebruikt wanneer men hiervoor een inkoopfactuur verwacht te ontvangen.

Vrachtafrekening toeslag

Deze toeslag wordt gebruikt voor het maken van de vrachtafrekening eigen schepen of voor schepen van relaties waarbij is afgesproken dat er er een vrachtafrekening wordt gemaakt. Voor eigen schepen wordt er een journaalpost geboekt, voor derden zal er een inkoopfactuur worden aangemaakt en geboekt.

Winwerktuig toeslag

Deze toeslag wordt gebruikt voor het maken van de afrekening eigen winwerktuigen of voor winwerktuigen van relaties waarbij is afgesproken dat er er een afrekening wordt gemaakt. Voor eigen winwerktuigen wordt er een journaalpost geboekt, voor relaties zal er een inkoopfactuur worden aangemaakt en geboekt.

Opbrengstverdeling

Het kan voorkomen dat in de verkoopprijs een bedrag aan vracht is opgenomen. Bij de journalisering van de verkoopfactuur dient het bedrag vracht niet als omzet artikelen te worden verantwoord. Door in het dossier een regel toe te voegen die als kenmerk “Opbrengstverdeling” heeft, wordt de journaalregel gesplitst in een boeking in omzet en een boeking op de grootboekrekening die aan de toeslagcode is toegewezen.

Eigen kosten

Dit type kan gebruikt worden voor het boeken van eigen kosten waarvoor geen inkoopfactuur wordt geboekt, bijvoorbeeld kosten van een eigen kraan. Hiervoor worden dan memoriaalboekingen gemaakt op een kostenrekening met een tegenrekening (dekkingsrekening).

Winst opslag

Dit type wordt niet geboekt, maar wordt gebruikt in een inkoopdossier om de te boeken inkoopprijs op te hogen indien de totalen van de toeslagregels niet voldoende zijn

Productie toeslagen

Dit type wordt gebruikt in de productie dossiers om de toeslagen van te voren te definiëren op basis van een aantal kenmerken in de regels. Deze worden vastgelegd in het Venster Productietoeslagen.

Aanvoer recycling(Acceptatie)

Dit type wordt gebruikt in de dossiers van het type Recycling. Bedragen die in deze toeslag zijn opgenomen bepalen de prijs die de klant moet betalen voor het laten verwijderen van materiaal.

Kosten recycling(Acceptatie)

Dit type wordt gebruikt in de dossiers van het type Recycling. Bedragen die in deze toeslag zijn opgenomen bepalen de kosten van het laten verwijderen van materiaal.

Vrije tekst

Tekst die kan worden gebruikt t.b.v. de facturatie.

 

Opmerking
LET OP: In het overzicht van de "Verzendwijze" dient ook aangegeven te worden of de toeslagregels berekend (toegevoegd) moeten worden.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents