HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Gasolie-instellingen

Voordat er gewerkt kan worden met HB Gasolietoeslagen dienen er een aantal instellingen gerealiseerd te worden. Onderstaand wordt per onderdeel aangegeven hoe en waar dit dient te gebeuren.

Inrichting

Gasolie categorieën

Open in het menu Afdelingen/Gasolietoeslagen/Instellingen de gasolie categorieën. In dit venster kunnen de verschillende categorieën worden opgenomen zoals BEBEKA, CBRB, FIWADO, etc.

Prijzen

Open in het menu Afdelingen/Gasolietoeslagen/Prijzen Gasolie prijzen. In het scherm verschijnen de ingestelde categorieën als kolomkoppen. In deze kolommen kunnen de prijzen van de verschillende categorieën worden bijgehouden. Voor sommige categorieën is het noodzakelijk dat dit per dag wordt bijgehouden en voor andere voldoet alleen het bedrag op de 1e of 15e van de maand.

Gasolieclausules

Open in het menu Afdelingen/Gasolietoeslagen/Instellingen Gasolie clausules. In dit scherm kunnen verschillende clausules worden opgenomen waarbij de volgende velden gevuld moeten worden:
Gasolie categorie: Selectie uit de vooraf ingestelde categorieën
Formule: Hierin wordt bepaald of er gebruik wordt gemaakt van een staffel of een formule  basis 550/1000 factor 0.25
Op basis van: Hierin kan geselecteerd worden of de losdatum of de laaddatum van het dossier bepalend is voor de berekening van de prijs.
Indien percentage: Is de staffeling een percentage dan dient hier aangegeven te worden welke toeslagcode de basis vormt voor de berekening van de gasolieprijs. Dit gebeurd dan aan de hand van de eenheidsprijs in de opgegeven toeslagcode.
Criterium: Gasolie toeslag wordt berekend op het moment dat de prijs boven een bepaald bedrag uitkomt. In dit veld kan het criterium bedrag worden ingevuld en bepaald mede of er gasolietoeslag zal worden berekend.

Staffels: Klik in het lint op "Staffel". Hierin wordt opgegeven de Van prijs, de Tot prijs, bedrag OF percentage.

Organisatie-instellingen

Open in het menu Afdelingen/Beheer/HB Bouwtoelevering/Beheer de organisatie instellingen. Hier dient in het veld  "Gasolie opbrengst code filter" de toeslagen geselecteerd te worden waarin de berekende gasolietoeslag wordt opgenomen in de toeslagregels op het dossier.

Toeslagen

Open in het menu Afdelingen/Beheer/HB Bouwtoelevering/Instellingen de Toeslagen. Bij de desbetreffende toeslagen die betrekking hebben op de gasolie, dient te worden aangegeven of het gebruik van een gasolieclausule is toegestaan

Schepen

Open in het menu Afdelingen/Beheer/HB Bouwtoelevering/Instellingen de Transportmiddelen. Bij ALLE schepen dient het veld "Vrachttoeslag" en "Gasolietoeslag" gevuld te worden. Deze regels worden automatisch toegevoegd op het dossier. Voor eigen, relatie en derde schepen kunnen dit verschillende codes zijn.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents