HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

HB Gasolietoeslagen

De prijs van gasolie is onderhevig aan prijsschommelingen, waardoor het een hele klus is om de juiste prijs voor de gasolietoeslag op een dossier te bepalen. De module HB Gasolietoeslagen stelt u in staat, om aan de hand van prijsbepalingen van bijvoorbeeld het CBRB, BEBEKA, FIWADO ,etc., in combinatie met de gasolieclausules , automatisch de juiste prijs van de gasolie op het dossier te bepalen.

Dit kan door het opnemen van staffels in de gasolieclausule of er kan een percentage van de vrachtprijs/vergoeding zijn, een vastgestelde prijs per staffel of combinaties daarvan. De clausules kunnen worden gebruikt bij het doorberekenen van de gasolietoeslag aan de klant, als wel voor de bepaling van de kosten voor het transport, domeinkosten en de kosten van het winwerktuig.

Taken

Voor Raadpleeg
Gasolietoeslagen instellingen Instellingen
Werking Werking

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents