HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Werken met HB Gasolietoeslagen

De prijs van gasolie is onderhevig aan prijsschommelingen. Het is daardoor ook altijd een hele klus om de juiste prijs voor de gasolietoeslag op een dossier te bepalen. De module HB Gasolietoeslagen stelt u in staat om aan de hand van prijsbepalingen van bijvoorbeeld het CBRB, BEBEKA, FIWADO ,etc., in combinatie met de gasolieclausules automatisch de juiste prijs van de gasolie op het dossier te bepalen. Dit kan door het opnemen van staffels in de gasolieclausule en kan een percentage van de vrachtprijs/vergoeding zijn, een vastgestelde prijs per staffel of combinaties daarvan. De clausules kunnen worden gebruikt bij het doorberekenen van de gasolietoeslag aan de klant, als wel voor de bepaling van de kosten voor het transport, domeinkosten en de kosten van het winwerktuig.

Werking

Toeslagregel Opbrengst .
In het dossier kan op het tabblad Algemeen het veld Gasolie clausule gevuld worden. Aan de hand van de categorie in de clausule en de laad- of losdatum wordt, uit het scherm met de prijzen, de juiste prijs opgehaald. In de staffel die gekoppeld is aan de clausule wordt gekeken in welke regel de opgehaalde prijs valt. Is hier de prijs gevuld, dan zal dit de eenheidsprijs zijn die wordt gebruikt in de toeslagregel voor de opbrengst van de gasolie. Is er een percentage gevuld, dan wordt de eenheidsprijs voor de gasolie als volgt berekend: Artikelprijs * percentage uit de staffel.

Toeslagregels kosten.
In de toeslagregels op het dossier kan een Gasolieclausule geselecteerd worden. Aan de hand van de categorie in de clausule en de laad- of losdatum wordt uit het scherm met de prijzen de juiste prijs opgehaald. In de staffel die gekoppeld is aan de clausule wordt gekeken in welke regel de opgehaalde prijs valt. Is hier de prijs gevuld, dan zal dit de eenheidsprijs zijn die wordt gebruikt in de toeslagregel. Is er een percentage gevuld, dan wordt de eenheidsprijs voor de gasolie als volgt berekend: Eenheidsprijs van de toeslag waar de clausule van afhankelijk is (zie veld "Indien percentage" in de clausule instellingen)  * percentage uit de staffel. 

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents