HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

HB Bouwtoelevering Instellingen

Onderstaand vindt u een overzicht van de instellingen die gedaan moeten worden alvorens u aan de slag kun met HB Bouwtoelevering.

Taken

Voor Raadpleeg
Organisatie instellingen Organisatie
Laadplaatsen/Losplaatsen Laadplaats en Losplaats
Toeslagen Toeslagen
Transportmiddelen Transportmiddelen
Prijsafspraken leverancier Prijsafspraken leverancier

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents