HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Organisatie instellingen

De organisatie instellingen zijn bedoeld om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en om de verschillende implementatiemogelijkheden van de software af te stemmen op de gekozen werkwijze.  Onderstaand een overzicht van de velden binnen de organisatie instellingen:

Velden

Veld Master bedrijf: Dit veld geeft aan of het bedrijf een Master bedrijf is of niet. Alleen in een mastbedrijf mogen grootboekrekeningen, klanten en leveranciers worden aangemaakt en waarvandaan deze gegevens naar onderliggende bedrijven gekopieerd kan worden.

Veld Tolerantie laad/Losdagen: Er zal altijd eerst geladen moeten worden voor er gelost wordt. Zodra er op een dossier een losdatum wordt ingegeven welke voor de laaddatum ligt, dan volgt een waarschuwing. Een dergelijke waarschuwing volgt ook als het aantal dagen dat tussen de laaddatum en de losdatum ligt hoger is dan het hier op te geven aantal tolerantiedagen.

Veld Tolerantie tonnage (%): De geloste hoeveelheid is in principe gelijk aan de geladen hoeveelheid en aan de vervoerde hoeveelheid. Toch kunnen hier verschillen in ontstaan. De vastlegging van deze waarden vindt op verschillende momenten plaats: -Geloste hoeveelheid en vervoerde hoeveelheid op moment dat (sub-)dossier wordt aangemaakt. -Geladen hoeveelheid op moment dat inkoopfactuur van de leverancier van het artikel wordt geboekt. -Vervoerde hoeveelheid op moment dat inkoopfactuur van de vrachtleverancier worden geboekt (indien deze afwijkt van de ingevoerde hoeveelheid bij aanmaken dossier).
Een waarschuwing wordt getoond als de Geladen/Vervoerde hoeveelheid meer afwijkt dan het hier opgegeven percentage.

Veld Tolerantie vrachtkosten (%): Als er niet gewerkt wordt met automatische vrachtafrekeningen, maar met schippers die hun eigen facturen opstellen, dan kunnen er afwijkingen ontstaan tussen de overeengekomen vrachtprijs en de daadwerkelijk berekende vrachtkosten. Als deze afwijking meer dan het hier opgegeven percentage bedraagt, dan volgt een waarschuwing bij het boeken van de vracht inkoopfactuur.

Veld Segment verplicht: In dit veld kunt u aangeven of er altijd een segment verplicht is.

Veld Segment loswal: In dit veld kan de segmentcode van de loswal worden geselecteerd.

Gasolie opbrengst filter: Hier kunt u de toeslagen selecteren waarop de gasolie opbrengst toeslagen worden geregistreerd.

Veld Nummerreeks Dossiernrs.: Bevat de code voor de nummerreeks waarmee nummers aan dossiers worden toegewezen. Klik in het veld voor een overzicht van de nummerreeksen die zijn ingesteld in de tabel "Nr. Reeks".

Veld Werk Nrs.: Bevat de code voor de nummerreeks waarmee nummers aan Werken worden toegewezen. Klik in het veld voor een overzicht van de nummerreeksen die zijn ingesteld in de tabel "Nr. Reeks".

Veld Offerte Nrs.: Bevat de code voor de nummerreeks waarmee nummers aan Offertes worden toegewezen. Klik in het veld voor een overzicht van de nummerreeksen die zijn ingesteld in de tabel "Nr. Reeks".

Veld Inkoop sjabloon: Hier kan het dagboeksjabloon geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van de goederenontvangst bij een Inkoop dossier.

Veld Inkoop Batch: Hier kan de dagboekbatch geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van de goederenontvangst bij een Inkoop dossier.

Veld Transfer sjabloon: Hier kan het dagboeksjabloon geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van transfers van de ene naar de andere loswal.

Veld Transfer batch: Hier kan de dagboekbatch geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van transfers van de ene naar de andere loswal.

Veld Eigen kosten sjabloon: Hier kan het dagboeksjabloon geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van eigen kosten op het dossier.

Veld Eigen kosten Batch: Hier kan de dagboekbatch geselecteerd worden die moet worden gebruikt bij het boeken van eigen kosten op het dossier.

Veld Prijswijziging in leveringsafspraak: Hier kunt u aangeven of het is toegestaan een verkoopprijs te wijzigen indien er reeds geleverd is.

Veld Calculatie verplicht: In dit veld kunt u aangeven of er altijd een calculatie gemaakt moet worden bij de offerte en de leveringsafspraak.

Veld Kostprijs 0 in calculatie: Hier kunt u aangeven de er een nul (0) prijs getoond moet worden in de calculatie indien er geen prijsafspraak met de leverancier wordt gevonden.

Veld BTW Bedrijfsboekinggroep Intrastat: Hier kunt u de BTW bedrijfsboekingsgroep selecteren die betrekking heeft op de Intrastat leveringen

Veld Controle status dossier bij inkoopfactuur: Hier kunt u de status van het dossier opgeven waarin het dossier zicht moet bevinden alvorens er inkoopfacturen geboekt mogen worden.

Veld Scheepssoort winwerktuig: Hier kunt de code selecteren van de scheepssoort inzake een winwerktuig.

Veld Dimensiecode dossier: Hier kunt u de dimensie selecteren die aan het dossier moet worden gekoppeld. Dit zal over het algemeen de dimensie DOSSIER zijn.

Veld Opbrengst verdeling toestaan: Deze instelling geeft aan of er opbrengstverdelingen mogen worden toegepast.

Veld Factuuraanhef: Deze tekst wordt als eerste factuurregel ingevoegd bij het aanmaken van verkoopfacturen

Veld Factuuraanhef 2: Deze tekst wordt als eerste factuurregel ingevoegd bij het aanmaken van verkoopfacturen m.b.t. Per schip en Per as dossiers.

Veld Factuuraanhef prijscorrectie: Deze tekst wordt als eerste factuurregel ingevoegd bij het aanmaken van verkoopfacturen inzake prijscorrecties achteraf.

Veld Betalingskorting: Als er klanten zijn waarmee een betalingskortingsregeling is afgesproken, dan wordt deze inclusief BTW in mindering gebracht van het factuurbedrag, en geboekt op de hier op te geven grootboekrekening.

Veld Betalingskorting in dossier: Als de betalingskorting ten laste van de dossieropbrengst moet worden gebracht, dan moet deze instelling worden aangevinkt. In dat geval moet de grootboekrekening betalingskorting binnen de rekeninggroep dossieropbrengst vallen. Als de betalingskorting niet de dossiermarge moet be‹nvloeden dan worden deze kortingen in het grootboek niet voorzien van het dossiernummer, en is het verstandig hiervoor een grootboekrekening te nemen welke niet in de rekeninggroep dossieropbrengst valt.

Automatisch kostprijs boeken: Hier kunt u aangeven of bij het boeken van de verkoopfactuur ook meteen de kostprijs geboekt moet worden. Van de toeslagtypes Inkoop goederen en Inkoop diensten wordt dan de kostprijs geboekt naar kostprijs met als tegen rekening de Tussenrekening ontvangen Inkoopfacturen.

Tussenrekening ontvangen Inkoopfacturen: Hier kunt u de rekening selecteren waarop de automatische kostprijsboeking zal plaatsvinden.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents