HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Prijsafspraken leverancier

Open de leverancierkaart en Kies in het lint op het tabblad Navigeren in de groep Inkoop de optie Prijzen.
Hier kunt u voor verschiillende artikelen in combinatie met Documenttype, laadplaats, losplaats verschillende prijzen invoeren

Werking

Bij het maken van een Werk-calculatie, Offerte-calculatie, Leveringsafspraak-calculatie zal gebruik worden gemaakt van deze afspraken om de inkoopprijs op te halen. Indien er geen prijs wordt gevonden zal de Best-pricing van Dynamics (standaard) gehanteerd worden.
Is de best-pricing methode echter niet gewenst, kan er in de organisatiegegevens een optie geselecteerd worden die dan automatisch de kostprijs 0 (nul) invult. Hiervoor kan gekozen worden zodat bewust navraag gedaan moet worden inzake de juiste inkoopprijs.

Zie ook

Werk offertes

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents