HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Werk offerte

Bij het starten van een offerte kan er eventueel eerst een werk worden aangemaakt. Als hier gebruik van wordt gemaakt zullen de offerstes conform het werk worden aangemaakt.

Werking

Handmatig aanmaken offerte

Kies in het lint Nieuw om een nieuwe offerte aan te maken. Vul de gegevens in de kop in en maak een werkofferte regel aan. Voor de regel kan er een
calculatie worden aangemaakt. Ook kan er in de regels gewerkt worden met Standaard tekstblokken. Zie hiervoor Standaardtekstcodes instellen.

  1. Maak het document waarin u de tekstuitbreiding wilt opnemen.
  2. Vul de gewenste artikelen en aantallen in op een of meer regels.
  3. Selecteer de lege code in het veld Soort op de volgende regel.
  4. Voer in het veld Nr. de tekstuitbreidingscode in.

Microsoft Dynamics NAV voegt de tekstuitbreidingsregels in die in het afgedrukte document verschijnen.

Calculatie aanmaken

Als de artikelen zijn toegevoegd kunnen we de voorcalculatie aanmaken. Deze wordt meegenomen naar de leveringsafspraak en het dossier.
Selecteer de regel van het artikel en klik in het menu op Regel > Calculatie. Maak een calculatie versie en klik op OK. Klik in het nu geopendeKlik op het pijltje bij toeslag en selecteer een toeslag, de standaard toeslagen staan al ingevuld.
Vul de velden Leverancier (indien bekend), eenheid, Hoeveelheid en prijs. Voeg alle toeslagen in die betrekking hebben op dit artikel.
Voer de verkoopprijs in. Er kunnen per regel meerdere calculaties worden aangemaakt. In alle documenten kan er altijd van calculatie gewisseld worden met uitzondering van het dossier als deze reeds gefactureerd is.

Offerte wacht op goedkeuring

Is de offerte gereed dan dient deze te worden vrijgegeven. Klik hiervoor in het lint op de tab Acties, Vrijgeven. De offerte kan nu worden verzonden. Door de offerte af te drukken wordt de status automatisch op verzonden gezet.
Indien gebruik wordt gemaakt van de documentgoedkeuring dient een offerte eerst te worden goedgekeurd alvorens deze kan worden verzonden. Klik hiervoor in
het lint op de tab Acties, Goedkeuringsaanvraag verzenden. Nadat de offerte is goedgekeurd wordt de statua automatisch op Vrijgegeven gezet.

Leveringsafspraak maken

Klik in het lint op de tab Acties, Leveringsafpraak maken. Er wordt nu een leveringsafspraak gemaakt, waarbij gekozen kan worden voor een nieuwe leverings afspraak of de regels toevoegen aan een bestaande leverings afspraak. De status van de offerte wordt automatisch op gewonnen gezet.
Indien de offerte gekoppeld was aan een werk en er zijn meerdere offertes in het werk, worden de overige offertes automatisch op verloren gezet.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents