HB Vastgoed | Help

HB Software

Aanmaken nieuw bedrijf

Hieronder worden de stappen beschreven om een nieuw bedrijf aan te maken in HB Vastgoed
Bij de implementatie is er een bedrijf 000 Instellingenadministratie aangemaakt waarin alle relevante instellen voor een bedrijf zijn gemaakt. Denk hierbij aan de inrichting van het rekeningschema, btw instelleingen, boekingsgroepren, inkoop- verkoopinstelligen, inrichting documentgoedkeuring etc etc etc.....
Daarom is het binnen HB Vastgoed relatief eenvoudig om een nieuw bedrijf aan te maken.

Aanmaken nieuw bedrijf

  1. Open het bedrijf 000 Instellingenadministratie
  2. Tik rechtsboven in het zoekvak Bedrijven en open de gerelateerde koppeling
  3. Selecteer in de regels de regel met het bedrijf 000 Instellingenadministratie.
  4. Klik in het Lint op het tabblad Home in de afdeling Nieuw op Kopiëren.
  5. Vul de nieuwe bedrijfsnummer (3 cijfers) en bedrijfsnaam in en klik op OK.
  6. Open vervolgens de nieuwe administratie en completeer de inrichting met de bedrijfsspecifieke zaken zoals bankrekeningen, bedrijfsgegevens, documentopslag etc...
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.