HB Vastgoed | Help

HB Software

Instellen documentopslaglocaties

Binnnen HB Vastgoed is er de mogelijkheid om systeem documenten digitaal op te slaan. Denk hierbij aan opdrachten, scan van inkoopfacturen en verkoopfacturen. Deze documenten kunnen we op een fileserver of op sharepont opslaan.

!!!Let erop dat Dynamics NAV vanuit de midellaag de acties uitvoerd. Daarom moet ook het Service Account waarmee de middellaag draait ook altijd rechten hebben op de directory's op de fileserver die vermeld zijn in de instellingen!!!

Instellen documentlocaties

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Op het tabblad Opdrachten kan de defaul worden ingesteld. Dit kan een fileserver- of een sharepojntlocatie zijn.
  3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Inkoopinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  4. Op het tabblad HB Vastgoed kan de defaul worden ingesteld. Dit kan een fileserver- of een sharepointlocatie zijn. Indien een sharepointlocatie wordt gebruikt dient er ook een gebruiker en wachtwoord te worden opgegeven die gemachtigd is om op de aangegeven locaties documenten te mogen opslaan.
  5. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Documentlocatie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  6. Hierin kunnen specifiecie opslaglocaties opgeven zoals bijvoorbeeld voor een project of complex etc.   Tevens kunnen we aangeven of we locaties willen maken per jaar of per jaar/maand etc.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.