HB Vastgoed | Help

HB Software

Documentgoedkeuring

U kunt aanvragen van goedkeuring van documenten, zoals verkoop- of inkooporders, automatiseren. Wanneer u documentgoedkeuringen instelt, kunt u een fiatteur en een vervangend fiatteur voor elke gebruiker instellen. U stelt de verkoop-, inkoop- en aanvraaglimieten voor elke gebruiker instellen zodat wanneer gebruikers een document maken dat hun limiet overschrijdt, wordt gevraagd of ze een goedkeuringsaanvraag willen verzenden. Goedkeuringsaanvragen en andere meldingen worden verzonden via een SMTP-server. U moet meldingen instellen zodat de fiatteurs worden gewaarschuwd wanneer er een document wacht op goedkeuring.

De uitgebreide documentgoedkeuring van HB Vastgoed zorgt ervoor dat ook de volgende documenten kunnen worden goedgekeurd:
Opdrachten, Budget aanvragen, Prjslijsten, Projectplanning, Projectprognose en betaalvoorstel via telebankieren.

Tevens kan er voor de inkoopdocumenten een uitgebreide goedkeuring ingesteld worden aan de hand van de instellingen in de functiegroepen en het projectteam in combinatie met de procuratie.

Taken

Taak Onderwerp
Uitgebreide documentgoedkeuring HB Vastgoed® Uitgebreide documentgoedkeuring
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.