HB Vastgoed | Help

HB Software

Instellen uitgebreide documentgoedkeuring

De workflow kan automatisch worden aangemaakt aan de hand van de projectkaart en de hierop vastgelegde gegevens van het projectteam. Per kostensoort is in het systeem vastgelegd welke functionarissen documenten moeten fiatteren. Bij het invoeren van een nieuwe opdracht of factuur worden vanaf de projectkaart, de namen van de functionarissen behorende bij het betreffende project opgehaald.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen. Deze taken worden weergegeven in de volgorde waarin ze in het algemeen worden uitgevoerd.

Taken

Voor het volgende Zie
Instellen gebruikersgroep. Instellen gebruikersgroep
Instellen default fiattering Grootboek/Project. Instellen goedkeuring per project
Instellen fiattering Grootboek/Kostenplaats. Instellen goedkeuring per grootboekrekening
Instellen gebruikers. Instellen goedkeuring gebruikers
Toevoegen fiatteur/terug naar crediteuren administratie Toevoegen fiatteur / terugsturen
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.