HB Vastgoed | Help

HB Software

Centraal Rekeningschema

Als u een nieuw rekeningschema wilt instellen of nieuwe rekeningen aan een bestaand rekeningschema wilt toevoegen, moet u elke rekening afzonderlijk instellen. Wanneer u een nieuw rekeningschema instelt, kunt u dit het beste doen in het venster Rekeningschema. Voor HB Vastgoed dient dit in organisatie 000 Instellingenadministratie te gebeuren

Grootboekrekeningen instellen in het venster Centraal rekeningschema

 1. Open organisatie  000 Instellingenadministratie
 2. Geef in het tekstvak Zoeken de tekst Centraal rekeningschema op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 3. Kies in het venster Rekeningschema op het lint het tabblad Home de optie Nieuw.
 4. Voer in het veld Nr. het rekeningnummer in. Alle rekeningen moeten een nummer hebben.
 5. Voer in het veld Naam de rekeningnaam in.
 6. Selecteer in het veld Resultaten/Balans de optie Resultaten of Balans, afhankelijk van of de rekening wordt opgenomen in de resultatenrekening of in de balans.
 7. In het veld Rekeningsoort geeft u aan waarvoor de rekening dient. Kies het veld om de opties weer te geven. Alleen het eerste soort, Boeking, vertegenwoordigt een rekening waarnaar u kunt boeken. De andere soorten worden gebruikt om totalen en koppen te maken in het rekeningschema.
 8. Voor rekeningen van het rekeningsoort Totaal moet u het veld Samentelling invullen. Voor rekeningen met het soort Eind-totaal wordt dit veld automatisch ingevuld met de inspringfunctie.

  Naast de velden die eerder zijn beschreven in deze sectie, moet u de velden BedrijfsboekingsgroepProd.-boekingsgroepBtw-bedrijfsboekingsgroep en Btw-productboekingsgroep invullen.  Betreft de rekening een projectrekening dient u op het tabblad Dynamics Vastgoed de juiste opties te selecteren.

 9. Kies in het lint op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Ophalen ontbrekende organisatie. De regels op het tabblad Grootboek-Bedrijf worden gevuld.
 10. Selecteer de administraties die de rekening mogen gebruiken door een vinkje te zetten in de kolom Toestaan in administratie.
 11. Als u meerdere rekeningen wilt instellen, herhaalt u bovenstaande stappen 3 t/m 9
 12. Nadat u alle rekeningen hebt ingesteld, kiest u op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Bijwerken alle organisaties.
 13. Wilt u de rekeningen laten inspringen dient u eerst in het Centraal rekeningschema in het lint op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Inspringen te kiezen, voordat u stap 12 uitvoert.
Belangrijk
Als u vóór het uitvoeren van de inspringfunctie definities hebt ingevoerd in de velden Samentelling voor rekeningen van het type Eindtotaal, moet u deze daarna nogmaals invoeren. Tijdens het inspringen worden de waarden in de velden Eindtotaal namelijk overschreven.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.