HB Vastgoed | Help

HB Software

RC Boekingen

Binnen een organisatie met meerdere bedrijven komt het vaak voor dat er een inkoopfactuur wordt ontvangen die betrekking heeft op meerdere bedrijven.
Middels de RC verhouding (RC boeking) kan tijdens het boeken van de inkoopfactuur ook een boeking gemaakt worden in de RC organisatie. De regels worden in de RC organisatie niet definitief geboekt maar komen als voorstel in de dagboekbatch, zodat deze eerst gefiatteerd kunnen worden. Indien een factuur al geboekt en verwerkt is, kan ook via het memoriaal een RC boeking gemaakt worden.
Om automatische rekening-courant boekingen te kunnen maken dienen eerst de rekening-courant verhoudingen ingesteld te worden.

In het venster Rekening Courant overzicht kan een nieuwe rekening courant verhouding worden vastgelegd.

Een RC verhouding aanmaken

  1. Open het juiste bedrijf.
  2. Voer in het tekstvak Zoeken Rekening courant in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  3. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw. Het venster Rekening Courant wordt nu geopend.
  4. Op het tabblag RC organisatie worden de gegevens invoerd van de organisatie waarmee de RC verhouding wordt aangegaan. Deze gegevens worden gebruikt voor de boeking in de desbetreffende administratie. Indien op de assistbutton geklikt wordt, worden ook de gegevens getoond uit de RC organisatie (dus niet uit de eigen organisatie)
  5. Op het tabblag Eigen organisatie worden de gegevens invoerd van de organisatie waarin de RC verhouding wordt aangemaakt. Deze gegevens worden gebruikt voor de boeking in de eigen administratie. Indien op de assistbutton geklikt wordt, worden ook de gegevens getoond uit de eigen organisatie (dus niet uit de RC organisatie)

RC Boekingen

Rc boekingen kunnen vanuit een Inkoopfactuur, Bankboek en het Memoriaal gedaan worden en voor allen geldt dezelfde methodiek.

Zorg ervoor dat in de regels van de boeking het veld "Rekening Courant administratie" zichtbaar is en plaats deze na het veld "Soort".  In de regel van de boeking akn nu dit veld gevuld worden met de RC administratie waarmee de RC Boeking wordt aangegeaan. In het veld "Nr" kande grootboekrekening geselecteerd worden waarop de boeking in de RC administratie terrecht moet komen (bijvoorbeeld 43010 Kantoorkosten).

Als het document geboekt wordt zal in de eigen administratie 43010 vervangen worden door de grootboekrekening die is ingesteld in de RC verhouding in combinatie met de ingestelde IC code. In de RC administratie wordt er een memoriaal klaargezet waarin 43010 is opgenomen met als tegenrekening de rekening uit de RC verhouding in combinatie met de ingestelde IC code. Dit memo kan gecontroleerd en vervolgens geboekt worden.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.