HB Vastgoed | Help

HB Software

Telebankieren

Op basis van zowel verkoop- als inkooptransacties kunt u met telebankieren betalingen en incasso's genereren die u elektronisch met uw bank kunt uitwisselen. Hieronder vallen ook de export van betalings- en incassogegevens die naar de bank moeten worden doorgestuurd en de import van bankafschriften die door de bank naar u worden verzonden.

Een nieuw voorstel maken

 1. Tik rechtsboven in het zoekvak "Telebankieren - bankoverzicht en open de gerelateerde koppeling
 2. Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens in het lint Tabblad Home de actie Voorstel.
 3. Selecteer in het venster in het lint Tabblad Home de actie Posten ophalen. Allen de openstaande posten waarbij het veld "Afwachten" leeg is, posten die zijn goedgekeurd (als de goedkeuringsflow in gebruik is) en waarbij Transactiewijze en bankrekening zijn gevuld en die vervallen zijn, zullen worden opgenomen in het voorstel.
 4. Als u de detailregels van het voorstel wilt bekijken of aanpassen, kiest u in het lint het tabblad Navisgeren de actie Detailinformatie. De posten die niet verwerkt dienen te worden, kunnen worden verwijderd. Het bedrag kan aangepast worden om een deelbetaling te doen. Ook kunnen hier handmatig regels aan worden toegevoegd. Als u wilt terugkeren naar het voorstel, sluit u het venster Voorsteldetailregel.

Een nieuwe betaalrun maken en exporteren

 1. In het voorstel juist bevonden dan kunt u het voorstel verwerken. Selecteer hiervoor op het tabblad Home de actie Verwerken.
 2. Als u de betaalrun wilt bekijken, sluit u het venster Telebankierenvoorstel. Zorg dat dezelfde bankrekening in het venster Telebankieren - bankoverzicht is geselecteerd en kies vervolgens de actie Betaalrun.
 3. Is er digitale goedkeuring ingesteld, zal er eerst een goedkeuringsaanvraag verstuurd moeten worden. Er wordt dan van van de betaalrun automatisch een PDF aangemaakt (locatie is in te stellen op de bankrekeningkaart) die gekoppeld is aan de goedkeuringsregel. Is de betaalstaat dan goedgekeurd, kan deze geëxporteerd worden.
 4. Kies in het venster Betaalrunlijst de actie Exporteren
 5. Er wordt een XML-bestand gemaakt. Dit bestand bevat wordt geplaatst in het pad met bestandsnaam zoals die in het veld Standaardbestandsnamen van het exportprotocol zijn gedefinieerd.
 6. Het bestand kan u worden ingelezen in het softwarepakket van uw bank

Een betaalrun annuleren

 1. Kies in het venster Betaalrunlijst de actie Bewerken.
 2. Kies in het venster in het lint het tabblad Navigeren en vervolgen Status wijzigen.
 3. Selecteer bij Nieuwe status de optie Geannuleerd en klik op OK. De gehele betaalrun is nu geannuleerd en er kan een nieuw voorstel worden gemaakt.
  Eventueel kan ook 1 regel worden geannuleerd.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.