HB Vastgoed | Help

HB Software

Factureren termijnen

Nadat de termijnen gereedgemeld zijn, kunnen deze worden gefactureerd.

Fatureren van één bouwnummer

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Open het gewenste projectnummer.
 3. Open vauit de regels het gewenste bouwnummer.
 4. Selecteer op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Facturen aanmaken.
 5. Er wordt nu een factuur aangemaakt voor de vervallen nog niet gefactureerde termijnen van het bouwnummer.
 6. De factuur kan gecontroleerd worden en vervolgens geboekt en afgedrukt.

Factureren meerdere bouwnummer van één project

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Open het gewenste projectnummer.
 3. Selecteer op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Facturen aanmaken.
 4. Er worden nu een facturen aangemaakt voor de vervallen nog niet gefactureerde termijnen van alle bouwnummers binnen het project..
 5. De facturen kunnen gecontroleerd worden en vervolgens geboekt en afgedrukt.

Factureren van alle gereedgemelde termijnen KA

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Aanmaken facturen koperstermijnen in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Er wordt gevraagd of u de facturering van de bouwnummers binnen de administratie wilt opstarten. Klik op Ja.
 3. Er worden nu een facturen aangemaakt voor de vervallen nog niet gefactureerde termijnen van alle bouwnummers van alle projecten binnen de administratie
 4. De facturen kunnen gecontroleerd worden en vervolgens geboekt en afgedrukt.

Crediteren gefactureerde termijnen

Mocht een termijn niet juist zijn en u wilt deze termijn crediteren, dan kan dat op onderstaande wijze.

1. Zet bij de gefactureerde termijn het vinkje uit in de kolom "Termijn vervallen". Het systeem zal dan vragen of u deze termijn wilt crediteren.

2. Het systeem zet een creditnota klaar die u vervolgens kunt boeken.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.