HB Vastgoed | Help

HB Software

Kopersadministratie

Het gebied kopersadministratie ondersteunt de algemene taken voor het aanmaken en verkopen van bouwnummers.

De volgende tabel bevat een taakoverzicht met koppelingen naar de onderwerpen waarin de verschillende taken worden beschreven. De taken worden beschreven in de volgorde waarin deze taken meestal worden uitgevoerd.

Taken

Taak Onderwerp
Verkoop projectkaart

Verkoop projectkaart instellen

Registratie belangstellende

Registratie belangstellende

Registratie verkoop bouwnummer

Registratie Verkoop

Meer-/Minderwerk

Registratie Meer-/Minderwerk

Transport

Transport

Gereedmelden termijnen

Gereedmelden termijnen

Facturatie termijnen

Facturatie termijnen

Aanpassen prijsopbouw

Aanpassen prijsopbouw

Ontbinden verkoop / Doorverkopen

Ontbinden/Doorverkopen

Handmatige termijnregels

Handmatige termijnregels

Registratie meldingen

Registratie meldingen

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.