HB Vastgoed | Help

HB Software

Registratie belangstellende

In dit venster kunt belangstellenden registreren die belangstelling hebben voor een bepaald project/bouwnummer. De belangstellende kan in een later stadium worden overgezet naar de klanten/kopers.

Registratie belangstellende KA

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Belangstellende in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. De lijst met belangstellenden/kopers wordt geopend.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw om een nieuwe belangstellende te registreren.
 3. Hier kunnen de gegevens van de belangstellende/koper worden ingevuld. In totaal kunnen 4 NAW gegevens worden vastgelegd.
 4. Wanneer u de gegevens van de eerste belangstellende hebt vastgelegd, kunt u de functieknop Adres koper 1 naar koper 2 gebruiken om de gevulde adresvelden (Postcode, Adres, Woonplaats en Land) te kopiëren naar de gegevens van de bijbehorende tweede persoon. De overige gegevens, zoals Geslacht, Naam etc. dient u nu handmatig aan te vullen.
 5. Op basis van het geslacht wordt automatisch de aanhef bepaald.
 6. Op het tabblad overig kan in het veld “correspondentiesoort” de keuze gemaakt worden tussen “Kopersadres” of “Afwijkend correspondentieadres”. Standaard worden de gegevens van de koper(s) als adresgegevens gehanteerd tenzij er sprake is van een afwijkend correspondentieadres. In dat geval zijn deze velden te muterenr. Ook kan vastgelegd worden of een koper is overleden. Bij de adressering zal hier dan rekening mee gehouden worden.
 7. Via de module is het mogelijk om profielvragenlijsten samen te stellen. Hierin kunt u zelf vragen en antwoorden opnemen die weer aan een relatie gekoppeld kunnen worden.
 8. Op het tabblad Navigeren groep Projecten kan bij Bouwnummers worden vastgelgd voor welk project/bouwnummer belangstelling is.
 9. Indien de belangstellende over wil gaan tot de aankoop van een bouwnummer, moet de belangstellende omgezet worden naar een klant (koper). Klik hiervoor op het tabblad Acties in de groep Functies op Klant aanmaken . Er wordt een nieuwe klantkaart aangemaakt en de gegevens van de belangstellende worden gekopieerd naar de klantkaart.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.