HB Vastgoed | Help

HB Software

Registratie Meer-/minderwerk

Indien er koperopties zijn in de vorm van meer-/minderwerk kan dit op het bouwnummer geregistreed worden.

Registratie Meer-/minderwerk KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
  2. Op het tabblad Transport dienen de velden Goedkeuring meerwerk koper en Meer-/minderwerk buiten KAO ingevuld te worden Daarnaast dient een Meer-/minderwerk termijnschema gekozen worden.
  3. Aan de hand van het gekozen meer-/minderwerk termijnschema, worden er automatisch regels toegevoegs aan het tabblad Termijnregels.
  4. Indien er een specificatie van het meer-/minderwerk bijgehouden moet worden kan dit door op de tab Home in de groep Verwerken te klikken op Meer-/minderwerk.
  5. Hier kan een specificatie van het meer-/minderwerk worden ingevoerd.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.