HB Vastgoed | Help

HB Software

Registratie meldingen

Niet alle klanten zijn tevreden en kunnen derhalve meldingen hebben. HB Vastgoed biedt de mogelijkheid om deze “Meldingen” vast te leggen in de meldingenmodule en de voorgang te bewaken. Er kan een document geprint worden, en worden overhandigd aan degene die belast is met het oplossen van de melding. Brieven en andere documenten kunnen gescand en hieraan gekoppeld worden.

Registratie melding

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Vastleggen melding.
 3. De gegevens van het bouwnummer zullen worden overgenomen in de melding.
 4. Vul de voor u relevante velden.
 5. Op het tabblad Meldingomschrijving kunt u de omschrijving van de melding vastleggen.
 6. Selecteer een interne en/of externe verantwoordelijke en zet de Status op In behandeling.
 7. Zorg ervoor dat de verantwoordelijke weet dat er een melding aan hem/haar is toegewezen.
 8. Eventueel kan er een opdract/verplichting worden aangemaakt door in het lint op het tabblad Acties in de groep Algemeen de optie Verplichting/opdracht maken te kiezen.
 9. Is de melding volledig afgehandeld kan de Status worden omgezet naar Afgesloten.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.