HB Vastgoed | Help

HB Software

Registratie Transport

Nadat de overeenkomst is ingevoerd zal de koper langs de notaris moeten om de akte te laten passeren. De transportdatum dient geregistreerd te worden op het bouwnummer.

Registratie transport KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
  2. Op het tabblad Transport dient het veld Datum Transport gevuld te worden.

Hierbij wordt gecontroleerd of de transportdatum niet voor de datum van de splitsingsakte ligt. Na invoer van de transportdatum wordt ook direct berekend of er rente verschuldigd is van de datum van het contract tot aan de transportdatum. Als dit het geval is wordt dit opgenomen in het veld Rente tot transport en wordt er een termijnregel toegevoegd op het tabblad Termijnregels.

Op het moment dat er een transportdatum bij een bouwnummer wordt ingevuld, zal gecontroleerd worden of het mogelijk is om overdrachtsbelasting te gebruiken. Dit kan als er nog geen termijnen vervallen zijn en als de transportdatum voor de einddatum van de overdrachtsbelasting van het project valt. Als dit het geval is wordt de volgende vraag gesteld : Gebruik van overdrachtsbelasting is nog mogelijk, wilt u dit overnemen. Als gekozenwordt voor Ja zal bij de grondtermijn de BTW verdwijnen en worden vervangen door de overdrachtsbelasting.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.