HB Vastgoed | Help

HB Software

Registratie verkoop bouwnummer

Wanneer een belangstellende koper wordt, moet worden aangegeven welk bouwnummer deze persoon koopt. Navigeer naar de juiste bouwnummerkaart  waar de verkoop geregistreerd kan worden..

Registratie Verkoop bouwnummer KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
  2. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verkoop/Ontbinding.
  3. Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Klantnr: de gewenste koper.
  4. Vervolgens dienen de velden Datum contractOndertekening ondernemer en de Ondertekening koper gevuld te worden met de gewenste datum.
  5. Klik op OK om het venster te sluiten. De gegevens worden overgenomen op de bouwnummerkaart op het tabblad “Contract”.
  6. Indien er een renteschema is ingevuld zal er een renteberekening plaatsvinden. Is de koper rente verschuldigd over de grond/termijnen tot aan de datum van het contract, dan wordt dit bedrag opgenomen in de termijnregels als een extra termijn met als type Rente.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.