HB Vastgoed | Help

HB Software

Verkoop ontbinden / Bouwnummer doorverkopen

Er kunnen zich situaties voordoen dat de verkoop ontbonden moet worden of deat het bouwnummer doorvekocht moet worden. Hieronder de beschrijving hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Verkoop ontbinden KA

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verkoop/Ontbinding.
 3. Vul op het tabblad Ontbinding de velden Datum ontbinding en Reden ontbinding.
 4. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verkoop ontbinden.
 5. Er zal nu een creditnota worden gemaakt en het bouwnummer staat vervolgens weer te koop.

Bouwnummer doorverkopen KA

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verkoop/Ontbinding.
 3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Doorverkopen.
 4. Vul de gegevens in en klik op OK
 5. De koper op de bouwnummerkaart is nu aangepast.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.