HB Vastgoed | Help

HB Software

Wijzigen prijsopbouw bouwnummers

Het kan noodzakelijk om de prijzen van een bouwnummer aan te passen. Dit kan individueel per bouwnummer door het aanpassen van de prijsopbouw, maar kan ook gebeuren door het maken van prijslijsten. Voordeel daarvan is dat de historische prijsopbouw van het bouwnummer bewaard blijft.

Aapassen prijsopbouw

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bouwnummer en open vervolgens het gewenste bouwnummer of Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer. Open het gewenste bouwnummer vanuit de regels.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Aanpassen prijsopbouw.
 3. Op het tabblad Financieel kan nu de prijsopbouw van het bouwnummer worden aangepast.

Aanmaken prijslijsten

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en open het gewenste projectnummer.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuwe document de optie Verkoopprijslijst.
 3. Vul de velden Rente berekenen t/m en Datum ingang priislijst. In de regels wordende nog niet verkochte bouwnummers opgehaald.
 4. In de regels kunnen nu de gewenste prijsaanpassingen worden doorgevoerd.
 5. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Gereedmelden.
 6. Vul het veld Besluitnr. en kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Goedkeuren. (In de meeste gevallen is dit een andere medewerker).
 7. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Verwerken.
 8. De prijsaanpassing zal nu worden toegepast op de nog niet verkochte bouwnummers.
 9. Kies op de projectkaart verkoop op het tabblad Navigeren in de groep Geschiedenis de optie Verkoopprijslijsten om de historische prijslijsten te raadplegen.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.