HB Vastgoed | Help

HB Software

Een Project definitief afsluiten

Met de functie “Overboeken nacalculatie” kan een project in nacalculatie gezet worden, waarbij het saldo in rubriek 3 van het desbetreffende project overgeboekt wordt naar rubriek 1, zodat het project uit het onderhanden werk wordt gehaald.

Een project definitief afsluiten

  1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer het gewenste project en kies op het tabblad Navigeren in de groep Project de optie Kerngegevens.
  3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Definitief afluiten project.
  4. Er zal nu automatisch een journaalpost gegenereerd en geboekt worden. Het saldo in rubriek 3 is nu nul.

Alle boekingen op de “Nacalculatierekening” als wel de rekeningen in rubriek 3 voor het geselecteerde project zullen worden tegen geboekt en worden overgezet naar de “Kostenrekening gereed” en “Omzetrekening gereed” vermeld in de boekingsgroepinstellingen. Let wel: Alle grootboekrekeningen die gekenmerkt zijn als “Kostencomponent” worden overboekt naar de kostenrekening.

Het project kan altijd weer opnieuw geopend worden om aanvullende boekingen te maken. Daarna kan het project weer worden afgesloten.

Belangrijk
De boekingen op grootboekrekeningen die gekenmerkt zijn met “Boeken toegestaan afgesloten project” worden NIET in de afsluiting meegenomen.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.