HB Vastgoed | Help

HB Software

Een Project overboeken in nacalculatie

Met de functie “Overboeken nacalculatie” kan een project in nacalculatie gezet worden, waarbij het saldo in rubriek 3 van het desbetreffende project overgeboekt wordt naar rubriek 1, zodat het project uit het onderhanden werk wordt gehaald.

Een project overboeken in nacalculatie

  1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer het gewenste project en kies op het tabblad Navigeren in de groep Project de optie Kerngegevens.
  3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Overboeken nacalculatie.
  4. Er zal nu automatisch een journaalpost gegenereerd en geboekt worden. Het saldo in rubriek 3 is nu nul.

Indien er nu nog een inkoopfactuur geboekt moet worden op het project kan dit op de normale kostensoort gebeuren en eventueel gekoppeld worden aan een verplichting. Bij het verwerken van de inkoopfactuur maakt het systeem een aanvullende boeking om het saldo weer over te boeken naar rubriek 1 op de nacalculatie rekening.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.