HB Vastgoed | Help

HB Software

Projecten Financieel

Het gebied Projecten Financieel ondersteunt de financiéle taken voor projectbeheer, zoals zoals dekkingen, rente en winstnemingen. Tevens wordt stilgestaan bij het splitsen en overhevelen van projecten en het definitief afsluiten van een project.

Taken

De volgende tabel bevat een taakoverzicht met koppelingen naar de onderwerpen waarin de verschillende taken worden beschreven.

Taak Onderwerp
Een correctie boeking maken via Memoriaal.

Correctieboeking/memoriaal

Een nieuw voorstel boeking voorziening maken.

Voorziening

Vrijval voorziening boeken.

Vrijval voorziening

Een nieuw voorstel dekking AK maken.

Dekking AK

Een nieuw voorstel dekking toezicht maken.

Dekking toezicht

Een nieuw voorstel renteboeking maken.

Renteberekening

Een nieuw voorstel winstneming maken.

Winstneming

Een project splitsen.

Splitsen project

Een project overhevelen.

Overhevelen project

Een project overboeken in nacalculatie.

Overboeking in nacalculatie

Een project afsluiten..

Definitief afsluiten

Transactieregister Transactieregister
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.