HB Vastgoed | Help

HB Software

Een Project overhevelen

Op een gegeven moment zou het noodzakelijk kunnen zijn een project over te hevelen naar een andere organisatie omdat er een samenwerking met een partner is aangegaan en hiervoor een bijvoorbeeld nieuwe BV wordt opgericht.

Om dit mogelijk te maken is deze functionaliteit in HB Vastgoed opgenomen, waarbij alle realisatie, verplichtingen, budgeten, begrotingen van de huidige organisatie overgeboekt worden naar een andere organisatie.

De originele data die op het uit te overhevelen project is geboekt zal intact blijven. De realisatie wordt tegengeboekt. De verplichtingen worden op 0 gezet en in de nieuwe organisatie zal een nieuwe verplichting gemaakt worden met een nieuw nummer wat zal bestaan uit O + oud nummer.

Een project overhevelen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer het gewenste project en kies op het tabblad Navigeren in de groep Project de optie Kerngegevens.
 3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Overhevelen Project.
 4. Selecteer in het geopende venster "Overhevelen project" de nieuwe rechtspersoon en de startdatum resultatenrekeningen.(Dit is de datum vanaf wanneer de resultatenrekeningen overgeboekt zullen worden)
 5. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Maak voorstel.
 6. Controleer het voorstel.
 7. Indien het voorstel akkoord wordt bevonden kan het verwerkt worden. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verwerk voorstel. De mutaties die betrekking hebben op de grootboekrekeningen zullen worden geplaatst in het gedefinieerde dagboeksjabloon en batch.
 8. Selecteer financieel beheer > Grootboek > Memoriaal en selecteer het in de projectinstellingen gedefinieerde sjabloon en batch.
 9. Controleer de mutaties en verwerk vervolgens het journaal.
 10. Open vervolgens het bedrijf waar het projectnummer naartoe is gegaan.
 11. Selecteer financieel beheer > Grootboek > Memoriaal en selecteer het in de projectinstellingen gedefinieerde sjabloon en batch.
 12. Controleer de mutaties en verwerk vervolgens het journaal.
Belangrijk
De mutaties in dit journaal mogen NIET worden aangepast omdat de journaalmutaties dan niet meer aansluiten met het definitieve verwerkings-verslag. Eventuele correcties dienen achteraf met memoriaal geboekt te worden.
Indien er reeds bouwnummers zijn en er is gefactureerd kan een project niet meet automatisch overgeheveld worden.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.