HB Vastgoed | Help

HB Software

Project processen financieel configureren

Binnen HB Vastgoed wordt de mogelijkheid geboden om met behulp van functies verschillende financiele boekeingen voor projecten automatisch te laten verlopen. Voor elk bedrijf voltooit u de instellingstaken in dit onderwerp waar van u gebruik wilt maken.

Taken

Veel van de instellingstaken moeten worden voltooid voordat u financiële transacties kunt gaan registreren, maar u kunt de meeste instellingen naderhand wijzigen.

Om Zie
Instellen fase opties Instellen fase opties
Voorzieningen te boeken. Instellingen voorziening
Dekking AK te boeken.

Instellingen dekking AK

Dekking toeziecht te boeken.

Instellingen dekking toezicht

Rente te boeken.

Instellingen renteberekening

Winstneming te boeken.

Instellingen winstneming

Een project te splitsen.

Instellingen splitsen project

Een project over te boeken in nacalculatie

Instellingen Overboeking nacalculatie

Een project overhevelen naar een ander bedrijf

Instellingen overhevelen project

Een project definitief af te sluiten

Instellingen Definitief afsluiten project

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.