HB Vastgoed | Help

HB Software

Een Project splitsen

Op een gegeven moment zou het noodzakelijk kunnen zijn een project te splitsen in meerdere (deel)projecten. Om dit mogelijk te maken is deze functionaliteit in HB Vastgoed opgenomen, waarbij niet alleen de huidige fase zal worden opgesplitst maar alle projectmutaties, zodat er meerdere op zichzelf staande projecten ontstaan. De originele data die op het te wsplitsen project is geboekt zal intact blijven. De splising naar de nieuwe projecten zal hieop in mindering worden gebracht.

Criteria

Hiet te splitsen project dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Het project dient zich in een fase te bevinden die gekenmerkt is in de fase opties met "Splitsen toestaan".
 • Alle onderhanden mutaties (inkoopfacturen, journaalmutaties die in het systeem vastgelegd zijn maar nog niet verwerkt) dienen te worden verwerkt, daar ze anders niet in het voorstel zullen worden opgenomen.
 • Het project moet gekenmerkt zijn als "Hoofdproject".
 • De projectsoort mag GEEN Beheer, Intern of Overige zijn.

De nieuwe projecten dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Ze moeten gekoppeld zijn aan het hoofdproject en de verdeelsleutels dienen bekend te zijn.
 • Fase op het project dient gelijk te zijn aan de fase van het hoofdproject.
 • Objectsoorten dienen bekend en gevuld te zijn.

De projecten die geselecteerd zijn alsmede de opdrachten en de verplichtingen die betrekking hebben op het te splitsen project zullen worden geblokkeerd om zo te voorkomen dat er boekingen plaatsvinden op projecten die in het voorstel zijn opgenomen.

Een project splitsen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer het gewenste project en kies op het tabblad Navigeren in de groep Project de optie Kerngegevens.
 3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Project splitsen.
 4. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Definieer projecten. Controleer de projecten die gekoppeld zijn aan het hoofdproject.
 5. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Maak nieuw voorstel.
 6. In de kolom "Correctie bedrag" kan eventueel een correctie op de verdeling worden toegepast.Bij het handmatig aanpassen van de bedragen op de grootboekrekeningen rente en dekkingen dient er aan gedacht te worden ook de tegenrekeningen die hierop betrekking hebben met het tegengestelde bedrag aan te passen. Dit om te voorkomen dat rente boekingen en vrijval voorzieningen met foute bedragen verwerkt worden. Indien dit niet op een correcte wijze wordt uitgevoerd bestaat de mogelijkheid dan van de reeds verwerkte vrijval dekkingen en rente, de debet en credit boekingen niet met elkaar in overeenstemming zijn.
 7. Controleer het voorstel.
 8. Indien het voorstel akkoord wordt bevonden kan het verwerkt worden. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verwerk voorstelregels. De mutaties die betrekking hebben op de grootboekrekeningen zullen worden geplaatst in het gedefinieerde dagboeksjabloon en batch.
 9. Selecteer financieel beheer > Grootboek > Memoriaal en selecteer het in de projectinstellingen gedefinieerde sjabloon en batch.
 10. Controleer de mutaties en verwerk vervolgens het journaal.

Alle mutatie die geen betrekking hebben op een bouwnummer zijn nu gesplitst. Zijn er ook nog bouwnummers die overgezet moeten worden, dient de Procedure: Splitsen bouwnummers nog gevolgd te worden.

Belangrijk
De mutaties in dit journaal mogen NIET worden aangepast omdat de journaalmutaties dan niet meer aansluiten met het definitieve verwerkings-verslag. Eventuele correcties dienen achteraf met memoriaal geboekt te worden
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.