HB Vastgoed | Help

HB Software

Transactieregister

Het Vastgoed Transactieregister is een software applicatie waarmee u integriteitcodes en richtlijnen op een praktische manier kunt toepassen in uw organisatie. Door registratie, toetsing en analyse van gegevens over objecten en partijen verzamelt u achtergrondinformatie die u helpt om uw positie bij vastgoedtransacties te bepalen.

HB Vastgoed

Het Vastgoed Transactieregister is een module van HB Vastgoed™. Dat is een integraal informatiesysteem voor projectontwikkelaars, woningcorporaties,
beleggers en ontwikkelende aannemers. HB Vastgoed™ ondersteunt alle processen rond ontwikkel & renovatie activiteiten, wat het tot een unieke applicatie
voor de branche maakt.

Of het nu gaat om woningbouw, grondexploitatie, gebiedsontwikkeling, renovatie, parkeren, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed of commercieel vastgoed, alle
aspecten van deze activiteiten, zoals ontwerp, calculatie, realisatie, verkoop of exploitatie kunt u in dit systeem onderbrengen.

HB Vastgoed™ is gebaseerd op de populaire Microsoft Dynamics en Microsoft Office productfamilies en wordt gekenmerkt door gebruiksgemak, korte
implementatietrajecten en state-of-the-art systeem architectuur.

Voor wie is het bestemd?

Het Vastgoed Transactieregister is bestemd voor projectontwikkelaars, beleggers, lokale overheden, woningcorporaties, aannemers, financiële instanties en andere
partijen die bij de uitvoering van vastgoedtransacties zijn betrokken.

Hoe werkt het?

In plaats van het bijhouden van gegevens op verschillende plaatsen en in verschillende dossiers, beoogt het Vastgoed Transactieregister één centrale plaats te zijn waar
alle relevante informatie wordt verzameld.

Registratie

Alle gegevens over aan- en verkooptransacties worden in een centrale databaseopgeslagen. Niet alleen gegevens over objecten en hun transactiehistorie, maar
ook over de betrokken partijen.

Controle

Naast vergelijking met gegevens uit uw eigen financiële, project- of verhuuradministratie, kan het Vastgoed Transactieregister ook de ingevoerde gegevens met
die van het Kadaster en de Kamer van Koophandel vergelijken. Dat gebeurt automatisch op basis van elektronische uitwisseling tussen de databases.

Als resultaat van deze controles worden eventuele afwijkingen vastgelegd en gesignaleerd. Afhankelijk van de aard hiervan kunnen correcties worden aangebracht
of aantekeningen worden toegevoegd. Ook het feit dat gegevens zijn gecontroleerd wordt vastgelegd.

Integriteit

Voor volledige betrouwbaarheid van de gegevens, is ook het gebruik van het Vastgoed Transactieregister onderworpen aan controles. Het systeem heeft verschillende
autorisatieniveaus en alles werkt volgens het 4-ogen principe om er zeker van te zijn dat gegevens niet ongewenst worden gemuteerd. Elke individuele handeling
wordt vastgelegd.

Resultaat

Voorafgaand aan concrete besluitvorming, worden dossiers uiteindelijk getoetst aan de eigen integriteitscode of aan richtlijnen van brancheverenigingen zoals NEPROM,
NVB, IVBN en Aedes. Op deze wijze ontstaat een compleet, betrouwbaar en transparant objectgebonden transactiedossier. Naast deze toetsing kunt u gegevens van
het Vastgoed Transactieregister, die continue aangevuld en verbeterd worden, ook gebruiken voor het maken van analyses.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.