HB Vastgoed | Help

HB Software

Voorstel dekking AK

De boeking van de dekking AK gebeurt op basis van een voorstel waarin de te boeken dekking AK eerst wordt berekend. Indien het voorstel akkoord bevonden wordt, kan het geboekt worden.

Criteria

Dekking AK wordt geboekt als aan volgende criteria is voldaan:

 • Op de grootboekrekeningkaart dient het veld "Dekking AK berekenen" aangevinkt te zijn.
 • Fase dimensie gekenmerkt met voorziening NEE.
 • Er moet een percentage gevonden worden (default en/of project) in de tabel AK met als combinatie Fase/status waarbij de fase gekenmerkt moet zijn met voorziening NEE.
 • In de projectboekingsgroep zijn de debet en credit rekening gevuld voor het boeken van de AK
 • Als er een voorstel wordt gedaan op basis van een schema voorcalculatorisch dan moet er een bedrag bekend zijn in een schema op een bepaalde grootboekrekening die is ingesteld in de projectinstellingen Tabblad VDRW/Rente in het veld AK grootboek begroting.

Binnen HB Vastgoed onderscheiden we 3 verschillende methodieken voor het maken van een voorstel dekking AK:

 • Op basis van realisatie: Dekking AK zal worden berekend aan de hand van de werkelijke boekingen op grootboekrekeningen gekenmerkt met "Dekking AK berekenen".
 • Op basis van een schema: Dekking AK zal worden berekenend aan de hand van bedragen een begrotings - of prognoseschema op de grootboekrekeningen gekenmerkt met "Dekking AK berekenen". .
 • Op basis van een schema voorcalculatorisch: Dekking AK zal worden berekend aan de hand van een bedrag opgegeven in een schema op een bepaalde grootboekrekening.

Een voorstel dekking AK maken en boeken op basis van realisatie

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Voorstel VK/AK boeking in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Maak AK/VZ voorstel.
 3. Selecteer in het veld "Voorstel AK of VZ" de optie "AK" en selecteer ineen datum in het veld "Boekingsdatum".
 4. Selecteer in het veld "Methode" de optie "Volgens realisatie".
 5. Zet op het tabblad Project eventueel filters om het resultaat te beperken.
 6. Klik op de knop "OK'. Er zal nu een voorstel per Project/Projectfase worden aangemaak rekening houdend met hetgeen reeds geboekt is.
 7. Controleer het voorstel en pas eventueel in de kolom "AK/VZ aanpassing" een correctie toe op het te boeken bedrag.
 8. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie  Boek AK/VZ voorstel om het voorstel te boeken.

Een voorstel dekking AK maken en boeken op basis van een schema

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Voorstel VK/AK boeking in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Maak AK/VZ voorstel.
 3. Selecteer in het veld "Voorstel AK of VZ" de optie "AK" en selecteer ineen datum in het veld "Boekingsdatum".
 4. Selecteer in het veld "Schema" het gewenste schema op basis waarvan de dekking AK berekend moet worden.
 5. Zet op het tabblad Project eventueel filters om het resultaat te beperken.
 6. Klik op de knop "OK'. Er zal nu een voorstel per Project/Projectfase worden aangemaakt op basis van de bedragen vermeld in het schema, rekening houdend met hetgeen reeds geboekt is.
 7. Controleer het voorstel en pas eventueel in de kolom "AK/VZ aanpassing" een correctie toe op het te boeken bedrag.
 8. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie  Boek AK/VZ voorstel om het voorstel te boeken.

Een voorstel dekking AK maken en boeken op basis van een schema voorcalculatorisch

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Voorstel VK/AK boeking in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Maak AK/VZ voorstel.
 3. Selecteer in het veld "Voorstel AK of VZ" de optie "AK" en selecteer ineen datum in het veld "Boekingsdatum".
 4. Selecteer in het veld "Schema" het gewenste schema op basis waarvan de dekking AK berekend moet worden.
 5. Selecteer de optie "Voorcalculatorisch".
 6. Zet op het tabblad Project eventueel filters om het resultaat te beperken.
 7. Klik op de knop "OK'. Er zal nu een voorstel per Project/Projectfase worden aangemaakt op basis van het bedrag vermeld in het schema op de vooraf gedefinieerde grootboekrekening, rekening houdend met hetgeen reeds geboekt is.
 8. Controleer het voorstel en pas eventueel in de kolom "AK/VZ aanpassing" een correctie toe op het te boeken bedrag.
 9. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie  Boek AK/VZ voorstel om het voorstel te boeken.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.