HB Vastgoed | Help

HB Software

Vrijval voorziening boeken

De vrijval van de voorzieningen gebeurt per project vanaf de projectkerngegevenskaart. Met de functie Acties, Functies, Vrijval voorziening” kan deze boeking worden uitgevoerd.

Het project mag niet afgesloten zijn en mag zich niet meer bevinden in een fase waarin het kenmerk in de faseopties “Voorziening boeken” op Ja staat.

Vrijval voorziening boeken

  1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer het juiste project en kies op het tabblad Navigeren in de groep Project de optie Kerngegevens
  3. Kies in de projectkerngegevens op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Vrijval voorziening.
  4. Vul de boekingsdatum en de valutadatum ik en klik op de knop "OK"
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.