HB Vastgoed | Help

HB Software

Handmatig een nieuwe begroting, budget of prognose instellen

Eerst stelt u de schema namen in en daarna voert u de begrotingscijfers in. De schemanaam wordt vervolgens opgenomen op alle begrotingsposten die u maakt.

Een nieuw budget instellen

 1. Open de projectkaart van het gewenste project.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Begroting/budget/prognose.
 3. Selecteer in het venster met de schema namen het schema "Budget".
 4. Voer voor de gewenste regels het bedrag in de juiste kolom (fase) in.
 5. Nadat de budget voor de fase is ingevoerd, kan het venste worden gesloten. In het venster van de projectkerngegevens kan nu de fase geselecteerd worden waarvoor het budget is ingevoerd.

Een nieuwe begroting instellen

 1. Open de projectkaart van het gewenste project.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Begroting/budget/prognose..
 3. Selecteer in het venster met de schema namen het schema voor de gewenste "IJkpuntbegroting".
 4. Voer voor de gewenste regels het bedrag in de  kolom project in.
 5. Kies op het tabblad Acties in de groep Verwerken de optie Schema definitief maken. De bedragen kunnen nu niet meer worden aangepast en de gegevens zijn op de projectkaart bijgewerkt..

Een nieuwe Prognose instellen

 1. Open de projectkaart van het gewenste project.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Begroting/budget/prognose..
 3. Selecteer in het venster met de schema namen het gewenste prognose schema.
 4. Voer voor de gewenste regels het bedrag in de kolom project in.
 5. Kies op het tabblad Acties in de groep Verwerken de optie Schema definitief maken. De bedragen kunnen nu niet meer worden aangepast en de gegevens zijn op de projectkaart bijgewerkt.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.