HB Vastgoed | Help

HB Software

Hoofdprojecten beheren

Dynamics Vastgoed biedt de mogelijkheid om hoofdprojecten aan te maken en deelprojecten hieraan te koppelen.

Op het hoofdproject kunnen verdeelsleutels worden ingesteld, zodat bij het splitsen van een hoofdproject naar deelprojecten, alle posten via deze verdeelsleutels zullen worden verdeeld. Tevens kunnen bij boekingen op het hoofdproject de boekingen volgens de opgegeven verdeelsleutels worden verdeeld over de deelprojecten. Dit kan bij opdrachten, verplichtingen, inkoopfacturen en memoriaal.

Taken

Om Zie
Deelprojecten te koppelen

Koppelen deelprojecten

Verdeelsleutels in te stellen

Instellen verdeelsleutels

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.