HB Vastgoed | Help

HB Software

NF rekeningen

NF rekeningen (Niet Finaniële rekeningen) zijn grootboekrekeningen die opgenomen zijn in het rekeningschema waarop een niet financiële waarde kan worden vastgelegd zoals bijvoorbeeld "Bedrijfswaarde".

Instellen

 1. Eerst dient er een NF schema te worden aangemaakt. Zie schema's instellen.
 2. Schakel in het schema de optie "Schema niet financieel" in.
 3. Maak een grootboekrekening aan met een naam die beging met NF (bijvoorbeeld NF70).
 4. Schakel op het tabblad "HB Vastgoed" de optie "Rekening niet financieel" in.
 5. Vervolgens kan in het venster Projectkerngegevens van een project een waarde worden vastgelegd door te klikken op Acties in de groep Beheer de optie NF rekeningen.
 6. Selecteer in het veld "Grootboekrekeningfilter" de NF rekening waarop een waarde moet worden vastgelegd.
 7. Klik op OK om het scherm te sluiten.
 8. In het venster  Rekeningen NF kan de optie geselecteert worden om de desbetreffende NF rekeningen te tonen in het Feitenblok "NF Projectinformatie" en/of om de rekening te tonen in de regels op de projectkaart.  De rekening wordt echter pas zichtbaar als er ook daadwerkelijk een waarde op staat.
Opmerking
NF rekeningen worden ook gebruikt in de kopersadministratie om aantal verkopen, transport e.d. vast te leggen.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.