HB Vastgoed | Help

HB Software

Project processen configureren

Nadat u de installatie en technische instelling hebt voltooid en een bedrijf hebt gemaakt, moet u regels en standaardwaarden opgeven voor de manier waarop u met projecten wilt werken. U kunt meerdere bedrijven in dezelfde database instellen, zoals een moeder- en dochterbedrijf, samenwerkingsverbanden etc. Voor elk bedrijf voltooit u de instellingstaken in dit onderwerp.

Met dimensies kunt u verschillende soorten informatie toevoegen aan elke transactie. U kunt de basisdimensies van uw bedrijf instellen, zoals Projecten en Kostenplaatsen. Later kunt u zo nodig meer dimensies toevoegen en tijdelijke dimensies instellen voor gebruik gedurende een beperkte tijdsperiode, bijvoorbeeld in verband met een verkoopcampagne.

Veel van de instellingstaken moeten worden voltooid voordat u financiële transacties kunt gaan registreren, maar u kunt de meeste instellingen naderhand wijzigen. Sommige instellingstaken zijn optioneel: u stelt bijvoorbeeld alleen IC-boekingen en -consolidaties in als u met meerdere bedrijven werkt. Sommige instellingstaken moet u periodiek herhalen, zoals het opgeven van de periode waarin een boeking is toegestaan.

Taken

De volgende tabel beschrijft een serie taken met koppelingen naar de onderwerpen waar deze worden beschreven. Deze taken worden weergegeven in de volgorde waarop ze meestal worden uitgevoerd.

Om Zie
Basisinstellingen vast te leggen voor de projecten zoals nummering, bestandslocaties e.d. Projectinstellingen
Grootboekrekeningen in te stellen voor projecten. Grootboekrekening instellen
Met boekingsgroepen op te geven naar welke grootboekrekeningen verschillende soorten transacties worden geboekt. Projectboekingsgroepen instellen
Een project is fases te kunnen indelen. Fases instellen
Opties voor de verschillende fases in te stellen. Fase-opties instellen
Standaard rente percentages in te stellen voor Voorziening, Rente en Dekking AK. Standaard percentage instellen
Fases te kunnen onderverdelen in verschillende statussen. Projectstatus instellen
Schema's te kunnen vastleggen voor begroting, budget, prognose en planning. Schema's instellen
Objectsoorten te kunnen kopplen aan een project. Objectsoorten instellen
Voor wie zijn de projecten zichtbaar Projecten tonen op basis van
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.